ISSN 2228-1975
Search

Üleskutse: Lugejate küsimused Toomas Paulile

Toomas PaulKirik & Teoloogia teine lugejaintervjuu on EELK emeriitõpetaja Toomas Pauliga.

Toomas Paul on teoloogiadoktor, vaimulik, filosoof, kultuuriloolane ja üliviljakas esseist, keda meedia vahendusel teab ilmselt suurem osa Eesti inimesi. Ta on aktiivselt tegutsenud nii kirikuõpetaja kui õppejõuna.

Palume lugejatel küsimusi saata 15. märtsini K&T toimetusele toimetus@kjt.ee.

Inspiratsiooniks võib vaadata esimest lugejaintervjuud Marju Lepajõega!

 

Meie veergudel on ilmunud järgnevad Toomas Pauli kirjutsed:

„Kas kirik muutub?“

Paabeli torni püstitamine”

„Kuningas ja eesel (Mt 21:1-9)”

„Luther ja meie”

„Üheliikmeline leibkond”

„Paatoseta prohvet”

„Alguses oli Sõna”

„Mis on tõde? (Jh 18:37-38)”

„Imeline ime”

„Üles tõusnus surnuist (Jh 20:29)”

„Henrik ja Hvostov”

„Kasutu Kristus”

„Nähtav heategevus ja heategevus näitamiseks”

„Piibli tõlkimise problemaatika”

„Kole kurb”

„Palve kool”

„Hoia end puhtana (1Tm 5:22)”

„Praod portaalil”.

 

Kuula ka Ööülikoolis järgnevaid Pauli loenguid: „Milleks meile usundiõpetus?”, „Kiri, riik ja rikkus”, „Absurdi ja paradoksi piiril”, „Arhitektuurist” ja „Leszek Kolakowski filosoofiast”.

Soovitatud:

English