ISSN 2228-1975
Search

Usu tunnistamine suu ja südamega (nr 401/ 16.8.2019)

Foto: Kadri Lääs

Käesolevas Kirik & Teoloogia numbris avaldame kolmanda ja viimase osa Arthur Võõbuse sümboolika-teemalistest loengutest. Tänane osa käsitleb Nikaia-Konstantinoopoli ja Athanasiuse usutunnistusi. Kui Nikaia-Konstantinoopoli usutunnistust võib vaatamata läänekiriku poolt lisatud filioque’le pidada oikumeeniliseks usutunnistuseks, mis ühendab nii lääne- kui idakirikut, siis Athanasiuse usutunnistus on idakirikus üldiselt tundmatu. 

Samuti avaldame tänases numbris õp dr Jaan Lahe kirjutatud saatesõna Võõbuse loengutele sümboolikast. Saatesõna avab usutunnistus(t)e ja usuvormelite olemust, juhtides tähelepanu sellele, et kui esimese sajandi kristlased piirdusid suhteliselt „lakooniliste“ usuvormelitega, mis nimetasid seda, mis oli kristlaste jaoks nende usus kõige olulisem, siis juba 2. sajandil üksnes sellistest vormelitest enam ei piisanud ning koostama hakati põhjalikumaid usutunnistusi. Viimased püüdsid ühelt poolt kokku võtta kõik olulise, mida kristlased usuvad Jumalast, Kristusest, Pühast Vaimust, ristimisest, lunastusest, jne. Teiselt poolt hakati usutunnistuse valgel mõõtma usu õigsust. Usutunnistused kasutavad kohati pildikeelt, sümbolite keelt, mis on kohaseim teispoolsete asjade seletamiseks: „juba muistsetel aegadel [on] taibatud, et kõige adekvaatsem on rääkida transtsendentsetest asjadest sümbolite keeles.“ Hilisema aja teoloogidest on sümbolite tähtsust religioonis rõhutanud 20. sajandil teoloog Paul Tillich, kelle sümbolikäsitlusel saatesõna põgusalt peatub.  

Inimene ei ole kutsutud Jumalat tunnistama mitte üksnes suu, vaid ka südamega. Maistest kirgedest vabanenud süda on tõus Tabori mäele, Jumala mitteloodud valguse nägemisele ja sellest osasaamisele, kirjutab tänases jutluses Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku preester, isa Aabraham Tölpt. Nagu kord Jeesuse jüngrid nägid – pärimuse järgi Tabori mäel – Kristust kirgastatud kujul, nii on igaüks meist kutsutud tõusma Tabori mäele. Koos Kristuse ja ligimesega. 

Head lugemist! 


Tänases numbris:

Arthur Võõbus, Sümboolika 3. osa (X-XIV).

Jaan Lahe, Usutunnistus kui katse väljendada väljendamatut. Saatesõna Arthur Võõbuse loengutele sümboolikast.

Aabraham Tölpt, Taabori mäe valgus.

Luterlik Maailmaliit tähistab ülemaailmset humanitaarpäeva.


Vaata ka, kuidas viidata Kirikus & Teoloogias avaldatud kirjutistele.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Reformatsioon 500“ logoga rubriigist leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik aastatel 2010-2017.

Vaata ka uuendatud 2011.–2018. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English