ISSN 2228-1975
Search

Julgus muutuda ja muuta (nr 464/ 30.10.2020)

Kui palju peab ja saab kirik muutuda? Aga inimene ja ühiskond? Mis on muutuste eeldused, põhjused ja eesmärgid? – need on igihaljad küsimused, millele kaasaegses maailmas tuleb ausalt ja läbimõeldult vastata päevast päeva.

Usupuhastuspüha – reformatsiooni aastapäevaga ühenduses kutsub Tartu ülikooli usuteaduskonna prof Anne Kull mõtestama kiriku tänast tegevust, muutusi ja kirikliku teenimise rõhuasetusi, arvestades kiriku toimimise kaasaegset konteksti: „Esimesed protestandid ei arvanud, et nad loovad uut kirikut, vaid pigemini püüdsid nad luua uut maailma, mis paremini peegeldab Jumala armu rikkust ja piisavust kõigi jaoks.“

Ajakirja „Kirik ja teoloogia“ toimetuse liige Kadri Lääs annab ülevaate Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku põhikirja muutmise protsessist ajakirja veergudel avaldatud arvamuslugude põhjal, kajastades nii selle ajalist kulgu kui ka erinevates diskussioonides üles kerkinud peamisi küsimusi ja probleeme.

Viimasel ajal aktiivselt meedias sõna võtnud Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskopi Urmas Viilma sõnavõttudega diskuteerib ajakirja Kirik & teoloogia toimetuse liige Orenti Kampus.

Jätkub dr Alar Laatsi artikkel idakatoliku kirikutest, milles sel korral leiavad käsitlemist Vene kreekakatoliku kirik, Bütsantsi riitusega Georgia katoliku kirik, Ungvári unioon ja Ruteenia Katoliku Kirik ning Slovakkia Kreeka-Katoliku Kirik.

Inspireerivat lugemist!


Tänasest numbrist saab lugeda:

Alar Laats, Idakatoliku kirikud. 3. osa.

Kadri Lääs, Kommunikatsioonihäire ja koostöö – arutelu EELK põhikirja ja kirikuseadustiku reformist.

Orenti Kampus, Amo, ergo sum. Avalik kiri peapiiskop Urmas Viilmale.

Anne Kull, Usust ja uuenemisest (Ne 8:1–12).

Postmark kui austusavaldus reformatsiooni sündmustes osalenud naistele.


Ajakiri Kirik & Teoloogia kutsub arvamust avaldama  meie ajakiri on avatud kaastöödele.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2019. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Soovitatud:

English