ISSN 2228-1975
Search

Suur lugu surmast ja elust (nr 279/ 14.4.2017)

Foto: Kadri Lääs

 

Suure Nädala sündmustel on tähendus kahel erineval tasapinnal. Esmalt on need kord ajaloos aset leidnud sündmused, mis räägivad meile ühe konkreetse isiku, Naatsareti Jeesuse, viimastest elupäevadest, tema hüvastijätu-söömaajast oma õpilastega, vangistamisest ja hukkamisest ning neile osaks saanud rõõmusõnumist, et nende Õpetaja ja Meister ei jäänud surma. Sellisena ei ole aga lugu Jeesusega toimunust kirja pandud lihtsalt ülevaatena ühe ajaloolise isiku elust (kes Jeesus kahtlemata oli), vaid evangeeliumina – rõõmusõnumina neile, kelle jaoks Jeesus on juba nüüd ja praegu midagi enamat, kui vaid üks suur isiksus, kes on mõjutanud inimkonna ajalugu viimased kakstuhat aastat. Ülestõusmine, millest evangeeliumid kõnelevad, ei ole sündmus, mis võiks kõnetada inimest, kelle jaoks Jeesus on vaid üks kunagi kauges minevikus elanud usundireformaator, moraaliõpetaja või prohvet, vaid sündmus, mis ületab aja-, ruumi- ja maisuse piirid ning mille taipamine eeldab usku selle sõna spetsiifilises kristlikus tähenduses – võimet näha inimeses Jeesuses Jumalat, kes ise meie eest sureb ja üles tõuseb ja kes annab meile igavese elu. Aga ometi on Jeesuse lool üks mõõde või tähendusetasand, mis võib puudutada ka inimest, kes end kristlaseks ei pea. Jeesuse lugu võib näha ka kui suurt lugu elust ja surmast, mis kõneleb inimeseksolemise traagikast ja valust, reedetud-olemisest, üksindusest ja viimaks elust, mis sünnib surmast ning osutub surmast suuremaks. Nii Jeesusele ja tema loole vaadates võib võõras Jeesus saada lähedaseks ja kõnetada iga inimest, keda puudutavad kannatused ja surm ning mõte uuest algusest, mis võib meile osaks saada ka siis, mil me seda oodata ei oska ega lootagi ei julge. Just sellest räägibki meile Suure Nädala evangeelium, millel on lisaks spetsiifilisele kristlikule tähendusele ka sügav üldinimlik tähendus.

 

Tänase numbriga soovime meie headele lugejatele õnnistatud ülestõusmispühi ning jätame Teile pühadeaegseks lugemiseks eelmisel nädalal ilmunud artiklid.

Tanel Kalmet, Riigikirikut ei ole. Aga mis on? 2. osa.

Allan Kährik, Optimismi põhjenduseks.

Orenti Kampus, On ainult üks Suur Reede.

Marko Tiitus, Jutlus ülestõusmispühaks (Ho 6:1–3).

 

Soovitatud:

Artiklid

Eesti piiblitõlkimise olevikust ja tulevikust

Piibli tõlkimine on kuulunud ja kuulub oluliste kultuurisündmuste hulka kõikides ühiskondades, mis ühel või teisel moel toetuvad kristlikule kultuuripärandile. Omaaegsetest piiblitõlgetest said tuule tiibadesse tänapäeva

Read More »
English