ISSN 2228-1975
Search

Jumala vägi igas olevikus (nr 114/ 14.2.2014)

Foto: Sven Vahar
Foto: Sven Vahar

 

Maailmas oma igapäevast elu elades, kuid ometi Jumala ligiolu kogeda soovides otsivad inimesed tuge. Igaüks omal moel.  Tänase Kirik & Teoloogia kaanepilt kujutab Püha Maa palverändureid, kes on hetkeks Galilea järve ääres marmorrinnatisele toetudes vestlusse süüvinud. On oluline, et me jätkaksime üksteisega vestlemist  selle üle, mis pakub meile tuge vaimulikus elus, Pühakirja mõistmisel ning sellest lähtuvalt ka Jumala tahte äratundmisel. Ja veelgi olulisem, et me näeksime seda avarat perpsektiivi ja sihtmärki, mille Jumal Jeesuse läbi meie ette seab ning mille poole me ühiselt teel oleme.

„Enamus elust on igapäev,“ ütleb EELK Saksa Lunastaja koguduse õpetaja Matthias Burghardt 22. jaanuaril Roostal toimunud EELK vaimulike konverentsil peetud ettekandes. Sellest lähtuvalt tegeleb ta küsimusega, kuidas ma elan oma kristlikku ja vaimulikku elu igapäevaselt, millist toetust pakub mulle selleks luterlik traditsioon ja kuidas jõuda selle sõnumiga kaasaja inimesteni.

Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liige Urmas Nõmmik esitab oma arvamusloos vastulause möödunud nädala Kirik & Teoloogia väljaandes ilmunud Arne Hiobi ajaloolis-kriitilise uurimismeetodi kriitikale, avades selle uurimismeetodi olemust ja osutades asjaolule, et meetodi võimalikest väärkasutamistest ei saa järeldada, nagu tuleks meetod ise kõrvale heita. Asjakohaselt saab nimetatud meetotodit mõista vaid siis, kui me ei lasku klassikaliste äärmuste, historismi ja biblitsismi kiusatustesse: „Tõde peitub nende vahel: Piiblit tuleb mõista meie ajaga suhestuva usutunnistusena, mis on sõnastatud oma aja paratamatus kontekstis, ent soovib siiski formuleerida igavest usutunnistust“ (T. Veijola).

EELK Tartu Pauluse koguduse abiõpetaja Kristjan Luhamets mõtiskleb oma jutluses samuti kristliku elu perspektiivi üle: mis on tõeliselt oluline? „Meil võib olla olemas kõik vajalik, aga Kristust tundmata pole sellest kasu. Niisiis on õigupoolest vaja vaid üht – on tarvis tunda Kristust.“

 

Tänasest numbrist võib lugeda:

Matthias Burghardt, Kristlus igapäevases elus. Luterliku traditsiooni vaimne tugi.

Urmas Nõmmik, Kas tõesti ajaloolis-kriitiline reduktsioon?

Kristjan Luhamets, Sinu tahtmine sündigu (Fl 3:7–14).

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“. Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2013. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

 

Soovitatud:

English