ISSN 2228-1975
Search

Kiirustage, seltsimehed unetud (nr 505/ 10.9.2021)

Mitte sotsialistlikud või kommunistlikud, vaid kristlikud seltsimehed ja -naised, vennad ja õed. Ja vennad ning õed oleme me kõik, kes elame siin maailmas. 

Olge unetud! Ärge magage! Et Jeesus ei saaks meile osutada: „Mis te magate!” (Lk 22:46) Valvake, olge ärkvel! Ja tähelepanelikud, ja tundlikud, ja õhulised, ja läbipaistvad, millest kumab läbi Jumal, või nagu kuu, millest peegeldub päike. Olge ilusad nagu kuu. Olge kuud! 

Ja ostke kokku aega, nagu ütleb apostel Paulus: „Vaadake siis hoolega, kuidas te käite, ei mitte nagu arutud, vaid targad, ostes kokku aega, sest päevad on kurjad.” (Ef 5:15-16) Olge targad! Jõudkem seisundisse, mil spontaanselt lausud: „Ma tean, et ma ei tea.” Ja sa oled vaba ja sul on kerge olla. 

Mis on õppimise ja õpingute mõte? Milles seisneb nende olu? Esiteks, jah, et õppida mõtlema. Ja teiseks, et saada teada, kui palju sa ei tea. Saada teada, et sa ei tea enamust. Tunda end õndsa rumalana, tühja teetassina, puhtana, vaimus vaesena, kelle meel on puhas. Ja oh seda imet! „Õndsad on need, kelle meel on puhas, sest nemad näevad Jumalat.” (Mt 5:8) 

Ajakirja Kirik ja Teoloogia kolleegium õnnitleb EELK Usuteaduse Instituudi rektori kohusetäitjat ning Viljandi Jaani koguduse õpetajat Marko Tiitust tema 50. sünnipäeval. Meil on eriline heameel avaldada sel puhul tema sõbra ja kaasvõitleja Jaan Lahe intervjuu auväärse juubilariga ning soovida talle Jumala juhtimist ja hoidmist. Juubilari sulest on ka tänase lehenumbri jutlus, mille ta pidas EELK Usuteaduse Instituudi õppeaasta avaaktusel. Marko Tiitus ütleb: „Julgus teada seda, kui vähe ma tegelikult tean, võib aga – paradoksaalselt – asetada meid nende alandlike või väetite hulka, kellele Jumal saab ilmutada midagi suurt, olulist ja kõikehõlmavat.” Ja mida ilmutab Jumal? „Kõigepealt ma pakuksin iseennast,” ütleks Jumal. Kas ei võiks meiegi olla need mõistlikud ja alandlikud sulased, ja targad, aga hoopis teistmoodi, sest nagu ütleb tänane jutlustaja, on asjalood sedasi: „Soov omandada teadmisi või haridust selleks, et kõike mõista, teada, seletada, ennustada ja kontrollida muudab inimese pikapeale vaimses mõttes suletuks.” 

Tänase artikliga jätkub ja lõpeb Kirik ja Teoloogia kolleegiumi liikme, teoloogiadoktori ja professori õp Jaan Lahe käsitlus Paul Tillichi Jumalast. Seesama ja üks Jumal, kes ilmutas ja ilmutab end antiikfilosoofidele, apostel Paulusele ja jätkab ilmumist, kuni elab veel kasvõi üksainus inimene. Tillichi sõnadega: „Pascali vastu väidan ma, et Aabrahami, Iisaki ja Jaakobi Jumal ja filosoofide Jumal on sama Jumal.”  

Head ja tähelepanelikku lugemist kõigile. Olge hoitud! 


Tänases numbris

Jaan Lahe, Paul Tillichi käsitus Jumalast (2. osa).

Jaan Lahe, Kuus küsimust juubilarile: intervjuu Marko Tiitusega.

Marko Tiitus, Väljapoole sirutumine (Mt 11:2526).

Loengusari TÜ usuteaduskonna õppejõudude ja vilistlastega.


Ajakiri Kirik & Teoloogia kutsub arvamust avaldama  meie ajakiri on avatud kaastöödele.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2019. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English