ISSN 2228-1975
Search

Mida või keda on vaja? (nr 496/ 11.6.2021)

Foto: Karin Kallas-Põder

Pea iga poliitiliselt natukenegi terava küsimuse või otsuse järel on ikka mõni poliitajakirjanik, kes küsib „Kas sellist Eestit me tahtsimegi?“. Kas selle loosungliku küsimuse pildumine aitab järele mõelda selle üle, millises riigis ja ühiskonnas me tahame elada? Vaevalt. Mis võiks aidata meil mõista seda keskkonda, kus elada ja kuhu kuuluda tahame? Kuidas saame seda kujundada ja ühisele hüvele pöörata?

Avaldame professor Randar Tasmuthi ettekande, mille ta pidas EELK Usuteaduse Instituudi 75. sünnipäeval. Tasmuth kõneleb usuteaduslikust haridusest antiikaja mõistestiku taustal, mis võiks aidata mõista nii seda, milline meie tänapäevane haridus faktiliselt on ja milline see võiks olla.

Kooliõpetaja ja kirjanik Katrin Johanson mõtiskleb kirikuelu ja usuelu seose üle. Muu hulgas arutleb ta, kuidas võiks kirik suhelda sekulaarse ühiskonnaga, inimestega, kes end religioosseks ei pea, ent kes aga usu silmade läbi on potentsiaalsed õed ja vennad. Milline peaks olema kiriku kohalolu ühiskonnas? Johanson leiab, et ideaalsel juhul ei peaks kirik endast ise rääkima, ennast n-ö promoma, vaid ühiskond ise räägib kirikust ja hindab teda. Ja see ehk ongi võtmeküsimus: kuidas olla tõeliselt kohal? Selle asemel, et tõestada oma eksistentsi vajalikkust rohkete sõnade, piltide ja reklaamidega, mille peale seesama sekulaarne inimene loomulikult ei hakka kirikut rohkem vajama.

EELK Paistu koguduse hooldajaõpetaja Allan Kährik mõtiskleb selle üles, kuidas mõista – pigem: kuidas tunda – seda, mida tähendab, et Jumal on armastus. Kas see sõnapaar ei taandu tihti tühjaks loosungiks, mida me võime küll üht ja teist pidi selgitada, aga mida me ei tunne. Aga kuidas saab armastus mitte tunda? Kui seda ei tunne, kas seda üldse on olemas? Kährik juhib meie mõtted armumisele, millega on ehk vastupidi: me ei suuda seda selgitada intellektuaalselt, vaid ainult tundeid kirjeldades (kui seegi välja tuleb). Ja ehk võiks just armumise kaudu mõelda Jumalast, et Jumala armastus ei jääks tühjaks sõnaks, vaid seoks meie tunded: Jumal on lummav, Jumal tõmbab meid enese külge, me kiindume Jumalasse …

Head lugemist!


Seekordses numbris:

Randar Tasmuth, Usuteaduslik haridus aspektide paljususe ja sihiteadlikkuse pinges.

Katrin Johanson, Kuidas mõtestada kirikuelu ja usuelu seost?

Allan Kährik, Armastusest, armumisest ja kutsest Jumala riiki (Hs 33:30–33; Lk 9:57–62).

Usujuhid kutsuvad G7 üles lõpetama vaktsiinide ebaõiglane jagamine.


Ajakiri Kirik & Teoloogia kutsub arvamust avaldama  meie ajakiri on avatud kaastöödele.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2019. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English