ISSN 2228-1975
Search

Vaim ühendab, elu mõistatuslikkuses (nr 129/ 30.5.2014)

Foto: Anu Põldsam
Foto: Anu Põldsam

 

Maailmas on palju erinevaid kirikuid ja palju kristlasi, kelle arusaamad Jumalast ja usust võivad olla vägagi erinevad. Tänases Kirik & Teoloogia numbris tutvustab teoloog Alar Laats ühte omanäolist kirikute „perekonda“, milleks on orientaalsed kirikud. Ta ütleb, et teoloogiliselt pole see „perekond“ ühtne. Enamus siia kuuluvaid kirikuid on monofüsiitlikud – kopti kirik, etioopia kirik, lääne-süüria kirik või ka jakobiitide kirik, armeenia kirik, mõned toomakristlaste kirikud Indias. Väiksema osa selles perekonnas moodustavad nestoriaanlikud kirikud – lääne-süüria või assüüria kirik, tuntud ka idamaa kiriku nime all, ning selle kirikuga seotud toomakristlaste väike kogukond Indias. Ka kultuuriliselt pole see „perekond“ homogeenne. Ometigi on kõik need kirikud kristlikud kirikud. Selles ja kahes järgmises numbris ilmuva artikliseeria avaldamisega soovib toimetuskolleegium palju õnne Alar Laatsile, kel hiljuti täitus 60 eluaastat.

Võime näha paljususes ühtsust ei ole midagi endastmõistetavat. Sama kehtib ka kirikute puhul. Kiriku ühtsus ehk tõsiasi, et erinevad kirikud on vaid osakesed ühest pühast kristlikust kirikust, on nähtav vaid ususilmale, mis suudab näha kaugemale ja sügavamale erinevustest. Kristliku õpetuse järgi on Jumala Vaim see, kes annab inimestele taolise nägemise võime. Kuid on ka hetki, mil me võime seda ühtsust kogeda. Kogeme seda näiteks üheskoos palvetades, sest nagu ütleb tänases jutluses EELK vikaarõpetaja Urmas Oras, ei ole palvetamine pelgalt meie vaga tegevus, vaid selles on tegev Jumala Vaim, kes palvetab koos meiega ja meie eest sõnatute ägamistega.

Paljususes ühtsust näha ei ole tõesti endastmõistetav. Elu ja elunähtused paistavad meile vaid ajuti selged ja mõistetavad. Vaid lihtsamad mõistatused on lahendatavad, kui me ei tea neid lahendusi juba lapsepõlvest saati niisamagi. Vähegi keerulisemaid mõistatusi kohtame siiski väga tihti. Seisame elu mõistatuslikkuse ees ja kogeme kibedalt: „Elu fragmentaarsus, läbipaistmatus ja haavatavus esitab mõistatusi, mille lahendamine näib ühteaegu möödapääsmatu ja lootusetu.“  Samas on tähtis mõista, et iga mõistatus ei tahagi saada lahendatud. Mõistatuslikkus kuulub elu juurde, on meie eksistentsi lahutamatu osa. Nii kirjutab tänases Kirik & Teoloogia arvamusloos toimetuskolleegiumi liige Johann-Christian Põder elust mõistatuse ambivalentsuses.

Head lugemist!

 

Tänases numbris:

Alar Laats, Orientaalsed kirikud, nestoriaanid, 1. osa.

Johann-Christian Põder, Mõista-mõista, mis see on? Elu mõistatuse ambivalentsuses.

Urmas Oras, Palvetame lootuses (Rm 8:24–28).

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

 

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2013. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English