ISSN 2228-1975
Search

Tõlgendamise võlu ja valu (nr 310/ 17.11.2017)

Foto: Karin Kallas

Iga inimene hakkab juba maast-madalast tõlgendama – maailma enese jaoks lahti seletama, sellele enda jaoks tähendusi otsima. Esialgu piirdub see vanemate ilmete, tegutsemise ja ümbritseva keskkonna tõlgendamisega. Mida enam inimese silma- ja mõttering avardub, seda enam tõlgendamisvajadust ja -ruumi sinna mahub.

Tänane Kirik & Teoloogia avaldab septembris toimunud Rooma-Katoliku Kiriku ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ühiskonverentsi „Konfliktist osaduseni“ ühe peaettekande, mille katoliiklaste poolelt pidas preester prof dr Philip Goyret Roomast. Goyret keskendub oma ettekandes Lutheri 95 teesile – nende ajaloolisele kontekstile, tõlgendamisele ning tähendusele täna.

Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liige Anne Burghardt keskendub oma arvamusloos Piibli tõlgendamisega seotud väljakutsetele ja ohtudele dispensatsionalistide ideede näitel, mis said alguse 15-aastase Margaret MacDonaldi visioonist Jeesuse Kristuse kahekordsest tagasitulekust. Sellest sai innustust John Nelson Darby, kes  õpetas, et oma esimese tulekuga kisub Jeesus Kristus taevasse oma kiriku, väljavalitud. Seitsme aasta möödudes pöördub ta tagasi, et rajada maine kuningriik keskusega Jeruusalemmas.

Tänases jutluses kirjutab Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liige Kerstin Kask Jumala Sõna tõlgendamisest: „Keegi meist ei räägi Jumala suu läbi ega saa ka täielikult teada Tema tahet. Kuigi oleme kristlastena kutsutud kuulutama ja tunnistama Jumalast, olema Tema käteks, silmadeks ja kõrvadeks maailmas, ei saa me keegi näha ja mõista elu nii, nagu teeb seda Jumal. Alati jääb võimalus, et oleme Temast kuidagi valesti arusaanud, midagi tähelepanuta jätnud. See ei pea meid aga tagasi hoidma, vaid tegema ettevaatlikuks ja alandlikuks, tundlikuks, paremini kuulavaks, ligimese muresid ja vajadusi märkavaks.”

Inspireerivat tõlgendamist!

 

Tänases numbris:

Philip Goyret, Lutheri 95 teesi: katoliiklik lähenemine.

Anne Burghardt, Üleskiskumisest (The Rapture) ja selle idee mõjudest

Kerstin Kask, Jumala riik on lähedal (Lk 10:1–12).

Ergo Naab kaitses doktoritöö.

Rahvusraamatukogus toimus konverents „Religioon. Ühiskond. Riik”.

 

Kirik & Teoloogia ootab lugejate annetusi.

Vaata ka, kuidas viidata Kirikus & Teoloogias avaldatud kirjutistele.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

„Reformatsioon 500“ logoga rubriigist leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik.

Vaata ka 2011.–2016. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama!

Soovitatud:

English