ISSN 2228-1975
Search

Luterlik Maailmaliit avaldas pöördumise seoses suhetega Läti Evangeelse Luterliku kirikuga

Foto: Unsplash/Martin Kleppe

Luterlik Maailmaliit (LML) avaldas 12. augustil pöördumise vastusena Läti Evangeelse Luterliku Kiriku otsusele liituda Rahvusvahelise Luterliku Nõukoguga (International Lutheran Council). Loe pöördumise tervikteksti allpool.

Vastava otsuse võttis Läti kiriku kirikukogu vastu 6. augustil 2021. Rahvusvahelise Luterliku Nõukogu liikmeks olemise mõned tingimused on vastuolus põhimõtetega, mida peavad oluliseks Luterliku Maailmaliidu liikmeskirikud.

Läti Evangeelne Luterlik Kirik on Luterliku Maailmaliidu liige alates 1963. aastast.


Pöördumine Läti Evangeelse Luterliku Kiriku ja LML-i osaduskonna suhete küsimuses

12. augustil 2021 Genfis, Šveits

Luterlik Maailmaliit on saanud teate, et Läti Evangeelse Luterliku Kiriku (LELK) kirikukogu on otsustanud astuda Rahvusvahelise Luterliku Nõukogu (RLN) liikmeks.

Tunnistades LML-i liikmeskirikute õigust teha otsuseid kiriklikesse organisatsioonidesse kuuluvuse osas, tunneb LML muret selle konkreetse otsuse ning selle tagajärgede pärast LELK-i osalemisele osaduskonna tegevuses.

LML ja selle 148 liikmeskirikut toetuvad ühisele teoloogilisele enesemääratlusele, mis rajaneb Pühakirjal, luterlikel usutunnistustkirjadel, eriti oikumeenilistel usutunnistustel, Augsburgi usutunnistusel ja Lutheri Väikesel Katekismusel.

Osaduslikud suhted, mis väljenduvad ühises jumalateenistuses ja ühises usu tunnistamises maailmas, on ennekõike kingitus, mitte ülesanne. Jumala usu läbi armust õigeksmõistmise evangeeliumi ümber kogunedes tunnustavad liikmeskirikud mitmekesisust, kui nad annavad ühiselt tunnistust Kristusest. Nad püüavad üheskoos tegeleda nii erinevustega kui ka sõnastada ühiselt Kristuse evangeeliumi sõnumit praeguse ajastu jaoks, toetavad üksteist, et selle sõnumi tunnistamine nende vastavas kontekstis oleks elav ja veenev.

RLN-i liikmeks astumise tingimused allutavad kirikud teatavatele teoloogilistele põhimõtetele, kohustustele ja tavadele. Mitmed neist on vastuolus sellega, mis ühendab LML-i liikmeid.

LML on pöördunud LELK-i juhtkonna poole, et mõista, kuidas see näeb oma jätkuvat suhet LML-i kui kirikute osaduskonnaga. Selleks on vajalik dialoog, et mõista, kuidas LELK kavatseb oma hiljutise otsuse valguses jääda osaduskonda, või kas poliitilised seisukohad, mida nõuab temalt RLN-i liikmelisus, sunnivad kirikut tegema valikuid oma praeguste kirikutevaheliste suhete osas.


Luterlik Maailmaliit on 148 luterlikku traditsiooni järgiva kiriku ülemaailmne osaduskond, mis esindab üle 75 miljonit kristlast 99 riigis. LML toimib oma liikmeskirikute nimel oikumeeniliste ja religioonidevaheliste suhete, teoloogia, humanitaarabi, inimõiguste, kommunikatsiooni valdkonnas ning teistes misjonitööd ja arenguabi puudutavates küsimustes.

Allikas: Luterlik Maailmaliit

Soovitatud:

English