ISSN 2228-1975
Search

Jumal kutsub inimesi (nr 402/ 23.8.2019)

„Lunastus pole inimese teha, on vaid inimese võtta. Võib ka võtmata jätta, kuid siis ei enam iial saa.“ Nii on öelnud meie suur teoloog Uku Masing. Paulus, Augustinus, Luther ja teisedki kristluse ajaloo suurmehed on öelnud seda sama, ainult teiste sõnadega. Nad kõik on tunnetanud sügavalt ja isiklikult, et inimesel, patusel, poolikul ja kaduval olendil ei oleks mitte mingit lootust, kui Jumal, kes on loonud kõik ja troonib nähtava maailma piiride taga, ei sirutaks ise oma vägevat kätt nähtavasse maailma ja ei kutsuks inimest endaga osadusse, mis ainsana annab Elu. Evangeelium, rõõmusõnum, kuulutab meile, et Jumal on seda Kristuses teinud ja teeb üha, kutsudes inimesi enda juurde.

Sellest põhjapanevast tunnetusest kõnelevad kõik kolm tänase numbri lugu – tekstikäsitlus, mis on pühendatud Jeesuse mõistujutule variserist ja tölnerist pühakojas, kellest esimene oli uhke oma vagaduse üle, teine ei julgenud aga häbi- ja süütundest pilkugi tõsta; arvamuslugu, mis käsitleb Kolmainu Jumala misjonit – teoloogilist arusaama, mille järgi misjon ei ole viimselt inimeste, vaid Kolmainsa Jumala enese töö, ning jutlus, mille autoriks on teoloogiaüliõpilane Jane Vain, kes ordineeritakse eeloleval pühapäeval Pärnu-Jaagupi koguduse diakoniks. Ajakiri Kirik & Teoloogia toimetusel on rõõm tutvustada ka Rudolf Bultmanni äsjailmunud esseedekogumiku „Eksistents ja evangeelium“, mille põhisisuks on samuti sõnum Jumala lunastavast armust.

Head lugemist! 


Tänases numbris:

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik: EELK perikoopide abimaterjal 2/17: kaheteistkümnes pühapäev pärast nelipüha Lk 18:9–14.

Katri Aaslav-Tepandi: Missio Dei. Kiriku vabadus ja kristlase vastutus.

Jane Vain: Ustavus Jumala andide kasutamisel (Lk 16:1-9).

Maailma usundite rahu dialoogi 10. assamblee.

Ilmusid Bultmanni valitud teosed.

(Juhtkirja foto: Ergo Naab)


Vaata ka, kuidas viidata Kirikus & Teoloogias avaldatud kirjutistele.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Reformatsioon 500“ logoga rubriigist leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik aastatel 2010-2017.

Vaata ka uuendatud 2011.–2018. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English