ISSN 2228-1975
Search

Ilmusid Bultmanni valitud teosed

Mõne päeva eest ilmusid kirjastuses Ilmamaa, sarjas „Avatud Eesti Raamat“ (AER) Saksa teoloogi Rudolf Bultmanni valitud esseed. Kogumik, mis kannab pealkirja „Eksistents ja evangeelium“, sisaldab Bultmanni erinevatest aegadest pärinevaid tekste. Kogumiku on koostanud, tõlkinud ja kommenteerinud ning põhjaliku järelsõnaga varustanud ajakirja Kirik&Teoloogia toimetuskolleegiumi liige, teoloogiadoktor Jaan Lahe, kes on uurinud Bultmanni pärandit ligi kakskümmend aastat. Oma saatesõnas ütleb ta raamatu tutvustuseks järgmist:

„Rudolf Bultmann (1884–1976) on vaieldamatult üks 20. sajandi silmapaistvamaid kristlikke mõtlejaid. Kuigi tema seisukohad Uue Testamendi teadlasena on tänaseks paljudes küsimustes iganenud, seisneb tema väärtus teoloogilisele mõtlemisele tema poolt loodud Piibli eksistentsiaalses interpretatsioonis, mis pakub veel tänagi oma eksistentsi kohta küsivale inimesele originaalset vaatenurka piiblitekstidele ning nende kaudu ka oma eksistentsi mõistmiseks. Bultmanni Piibli eksistentsiaalne interpretatsioon jääb ilmselt alatiseks aktuaalseks, kuna eksistentsiaalsed küsimused, millega inimene silmitsi seisab — küsimus elu mõttest (või selle puudumisest) ja inimese kohast maailmas, küsimus surmast, kannatustest ja kurjusest ning inimese võimalustest ja piiridest on inimkonda saatnud nii kaua, kui me inimtsivilisatsiooni ajalugu tunneme, ja jäävad meid tõenäoliselt saatma tulevikuski. Bultmann ei paku neile küsimustele valmis vastuseid, kuid ta annab uue vaatenurga Piiblile, mida rakendades võib inimene ise neile küsimustele vastused leida, sest nagu teisedki eksistentsiaalfilosoofiast mõjutatud teoloogid, usub ka Bultmann, et oma olulised eksistentsiaalsed otsused peab tegema iga inimene ise. Julgele ja iseseisvalt mõtlevale inimesele on aga Bultmann heaks teejuhiks sügavama eksistentsimõistmise juurde.“

Raamat tuleb kauplustesse müügile lähipäevadel ning raamatule on plaanitud korraldada ka esitlused Tallinnas ja Tartus.

Kiriku & Teoloogia lugeja on kohtunud Bultmanni nimega ka ajakirjas. Näiteks on temalt ilmunud essee „Küsimus imest“ (1. osa; 2. osa); samuti on Jaan Lahe avaldanud artikkli „Sissejuhatus Rudolf Bultmanni teoloogiasse“ (1. osa; 2. osa).

Soovitatud:

English