ISSN 2228-1975
Search

Tänu ja palve (nr 232/ 20.5.2016)

kolm
Foto: Ergo Naab

 

Me elame konfliktide ja erimeelsuste ajastul. See on küllap aegade algusest nii olnud, ent tänapäeval kuuleme toimuvast otsekoheselt ja saame maailmas asetleidvate sündmustega kursis olla ka turvaliste koduseinte vahelt lahkumata. Igapäevased uudised loovad mulje, justkui inimkond oleks pidevas lahingus, mida peavad omavahel vaidlevad ja võitlevad osapooled. Lahknemine ja pinged on tavalised isegi gruppides, mis peaksid vähemalt näiliselt ajama sama asja, jagama samu väärtushinnanguid, uskuma ühistesse elu alustaladesse. Kas poleks tore, kui nad oleksid erinevustele vaatamata sisemiselt tõepoolest ühtsed?

Saabuval pühapäeval tähistame kolmainupüha, mille kese on Jumala kolmainsus: üks Isa, üks Poeg ja üks Püha Vaim, mis moodustab ühe tervikliku, ühtse Jumala. Sellele tähtpäevale pühendab palve Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liige Thomas-Andreas Põder: „Kirkus on igavesti Sinu, Sa armu Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim.”

Tänane jutlus keskendub mõistmisele ja arusaamisele. Justiitsministeeriumi vanglate osakonna nõunik-peakaplan Merike Kütt arutleb läbi Nikodeemose loo inimese seadusest arusaamise ja selle mõtte tabamise üle. „Nad maksid kümnist küll tillist ja köömnetest, aga nagu Jeesus (Matteuse järgi) ütles, jätsid kõrvale kaalukama osa Seadusest – õigluse, halastuse, ustavuse… Võib-olla olid (on) need lihtsalt liiga abstraktsed igapäevaelus täitmiseks? Igati lihtsam on näiteks jagada leivatükk pooleks, kui jagada see õiglaselt. Ja kui nüüd õpetatud inimene ei mõista Seadust, siis kuidas saab ta aru Evangeeliumist?”

Artiklis vaatleb helilooja, muusikateoreetik ja vaimulik Mart Jaanson, kuidas kahe Eesti kristliku muusika looja Rudolf Tobiase ja Arvo Pärdi „muusika Kristuse sõna elada laseb ning rahvast õpetab ja manitseb.”

Arvamuslugu polegi seekord mitte niivõrd arvamus kui selgitus, tänu ja palve. Selle tekstiga soovib ajakirja Kirik & Teoloogia toimetuskolleegium avada oma viimasel ajal ägenenud annetusüleskutsete tagamaid. Ühtlasi täname südamest kõiki seniseid annetajaid. Teie panus on hindamatu.

 

Tänases numbris:

Mart Jaanson, Tobiase kerügma ja Pärdi logos.

Tänu ja palve Kirik & Teoloogia lugejale

Thomas-Andreas Põder, Elavad sõnad. Päevapalve kolmainupühaks.

Merike Kütt, Mõista ja aru saada (Jh 3:1-15).

Lisaks täiendus rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

 

• Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

• Luterliku Maailmaliidu loodud logoga rubriigist „2017 – reformatsioon 500“ leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik.

• Vaata ka 2011.–2015. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

• Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia  väljaandmist toetama!

Soovitatud:

English