ISSN 2228-1975
Search

Vaba riigi sünnipäev (nr 167/ 20.2.2015)

IMG_2294
Foto: Johann-Christian Põder

Lähenemas on Eesti Vabariigi aastapäev. Meie kodumaa iseseisvus ja vabadus on saanud eestimaalaste elu lahutamatuks ja enesestmõistetavaks osaks. Omariiklust teadvustame eriliselt vaid paaril korral aastas, vabadusega seotud riigipühadel. Ent võib-olla teravamalt ka siis, kui tajume sellele ohtu. On loomulik, et inimesed otsivad turvalisemat ja paremat elu ning keskkonda. Selle saavutamine on aga võimalik vaid siis, kui eristame head halvast ning oleme valmis parema nimel pingutama ja reaalseid samme astuma. Mõelgem siis  vabariigi aastapäeva eel, mida peaksime meie kodanikena tegema, et hetkeolukorda parandada. Meie vabariik ja meie selle kodanikena oleme veel kaunis noored ja paremad päevad on meil kindlasti veel ees!

Tänases, vabariigi sünnipäevale pühendatud artiklis vaatleb kirjandusteadlane ja kirjanik, professor Rein Veidemann kristliku väärtusõpetuse mõjutusi Eesti kirjanduses ja kultuuris, mis aitab meil teadvustada, tunda ja hinnata  emakeelse kirjanduse kristlikke juuri. Veidemann lähtub kristliku väärtusõpetuse kirjanduslikest peegeldustest juttu tehes allikatest ja eestlaste varaseimatest kokkupuudetest kristlusega, kuni eestlaste lülitamiseni läänekristlikku tsivilisatsiooni.

Veidemann rõhutab, et “iga sügavusele pretendeeriv kirjandusteos, olgu see romaan või luule, võimendab oma sõnumit Piiblist pärit kujundite või motiivistikuga. See on igasuguse esteetiliselt ja eetiliselt tõsiseltvõetava kirjanduse infrastruktuur. See ei pruugi olla nähtaval, aga kui selle avastamiseni jõutakse, siis seda võimsamalt üks või teine kirjandusteos meid kõnetab. Piibel kristluse metatekstina on samuti ennekõike uurimus inimesest ning tema väärtusilmast. Piibel on Teos“.

Eesti Vabariigi sünnipäevast inspireeritult vestles teater NO99 näitleja Marika Vaarikuga Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liige Katri Aaslav-Tepandi. Räägitakse Eestist, eestlaseks olemisest, poliitilistest ja isiklikest valikutest ning nendega kaasnevast vastutuse võtmisest. Vestluspartnerid soovivad oma kaasmaalastele tarkust ja kodanikujulgust. Et inimesed ei peaks enam normaalseks hirmuga elamist, et  julgetaks oma arvamust avaldada ja oma tõekspidamiste eest ka seista. See vajab harjutamist, aga selliste asjadega peabki kodanik tegelema. Marika Vaariku sõnadega: „Väga tahaks,  et uuele põlvkonnale, kes tulevad, kes praegu juba loovad, et seda väärikust, mis on  aastakümnete, sajandite vältel maha tambitud, et seda väärikust tuleks juurde. Iga üksiku inimese väärikust ja rahva väärikust.“

Värskes Kirik & Teoloogia numbris avaldame kaks jutlust, mis on samuti pühendatud vabariigi aastapäevale ja pakuvad meile pidepunkte, millele toetuda tänapäeva ärevates ja segastes oludes.

EELK Toronto Peetri koguduse õpetaja ning EELK Kanada ja USA praostkondade praost Mart Salumäe räägib jutluses sõna jõust. Olles rahvana teel tuleviku poole, mis meid tänaseid olusid vaadates ei julgusta, paneb esitama ärevaid küsimusi. Milline on meie riigi ja rahva saatus? Kui suuri ja milliseid ohvreid tulevik meilt nõuab? Salumäe küsib, kas oskame Jumalalt paluda alandlikkust, armu ja jõudu teenida üksteist vankumatus ustavuses ja armastuses. „Eesti Vabariigi aastapäeval peame Jumalalt paluma mitte ainult meie poliitikutele,vaid igale Eesti Vabariigi kodanikule riigimehelikku ennastsalgavust oma rahva teenimisel.“ Salumäe meenutab, et sõnal on aegade algusest alates olnud suur vägi ja suured on rahvad, kes sõna jõudu mõistavad. „Relvaga vehkida mõistab iga hirmuvalitseja. Aga sõna on mõtlemise instrument. Sõnaga lõi Jumal maailma ja sõnaga luuakse uut leppimist ka relvaga lõhestatud maailmas. Seepärast peame juhatust otsima Jumala Sõnast.“

Teine jutlus pärineb Kaitseväe kaplanilt Anna-Liisa Vaherilt, kes palub meil ärevates oludes leida jõudu armastusest. „Armastuse olukorras pole vajadust analüüsida toimuva põhjuseid, sest olulisemaks saab see, mis on olemas, mitte see, millest oleme ilma.“ Vaher kutsub meid hoidma seda, mis meil on ja mitte kaotama usku ja lootust. Samuti ei tohi väsida armastamast oma isamaad, sest üksnes armastus on edasiviiv jõud.

Tänases numbris avaldame ka EELK Võru praostkonna vikaardiakoni ja ajalehe Eesti Kirik kaastöölise Kätlin Liimetsa intervjuu teoloogiadoktor Thomas-Andreas Põderiga. Põder avab intervjuus oma teoloogina kasvamise protsessi ja selle hiljutist vahetähist – teoloogiadoktori kraadi saamist Greifswaldis.

Palju õnne vabariigi sünnipäevaks ja head lugemist!

 

Tänases numbris:

Rein Veidemann, Kristliku väärtusõpetuse peegeldusi Eesti (kirjandus)kultuuris.

Katri Aaslav-Tepandi, Minu maa ja minu riik. Vestlus Marika Vaarikuga.

Kätlin Liimets, Kasvamine teoloogina. Intervjuu teoloogiadoktor Thomas-Andreas Põderiga.

Mart Salumäe, Sõna jõud. Jutlus vabariigi aastapäevaks (Mk 19:32–45).

Anna-Liisa Vaher, Täiuslikkus armastuses. Jutlus vabariigi aastapäevaks (2Kr 13:11).

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2014. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English