ISSN 2228-1975
Search

Positiivne poolikus (nr 31/ 13.7.2012)

Foto: Kadri Eliisabet Põder

 

Meid kõiki saadab tunne oma poolikusest ja kaduvusest. Kogeme seda igal pool ja erinevates olukordades – nii inimestevahelistes suhetes, oma töös kui ka suhtes Jumalaga. Poolikusetunne rõhub meid ja seepärast oleme harjunud seda ilma pikemata liigitama negatiivsete asjade hulka. Aga asja võib näha ka hoopis teisiti, nagu seda teeb tänases arvamusloos Allan Kährik:

„Teisest küljest vaadates on vähemalt Issanda tehtud päikese all poolik olla üpris põnev. See annab mulle võimaluse ja vajaduse kasvada nii tarkuses kui issanda tundmises, rääkimata siis ligimese armastamisest /—/ Poolik olemine annab mulle võimaluse mitte pidada end õigeks ja kohustatuks olema tark. Poolik olemine paneb mind õigesse perspektiivi mu enda ja minu suhete suhtes teistesse inimestesse ja laiemalt kogu loodusse. /—/ Jumal on meid kutsunud õppima ja arenema, kasvama ja parenema läbi kogu elu nii, et me oma poolikkust tajudes üha sirutuksime Tema poole, kes üksi on hea“.

Tänases Kirik & Teoloogia numbris on võimalik lugeda kaastööd ka meie uuelt autorilt, Tartu Ülikooli usuteaduskonna kirikuloo teadurilt Priit Rohtmetsalt, kes käsitleb teoloogilisi voole sõjaeelses Eesti luterlikus kirikus. Erinevate teoloogiliste vaadete ja arusaamade olemasolu kirikus on ilmselt möödapääsmatu, kuid oma poolikuse tundmine ja tunnistamine peaks tähendama ka seda, et me ei pea ühtegi oma teoloogilist arusaama tõeks eneseks. Me oleme teel tõe poole ja sageli on meie teed tõe juurde rasked ja käänulised.

Ometi on meil juba praegu, poolikutena, võimalik saada eelmaitset sellest, mis on täiuslik. Selle eelmaitse annab meile armastus, millest kõneleb oma jutluses Viljandi Pauluse koguduse õpetaja Allan Praats. Armastus annab meile jõudu leppida oma poolikusega ja taluda teineteise poolikust, sest ta ilmutab meile Jumalat, kes armastab meid vaatamata meie poolikusele ja patususele.

 

Tänases numbris:

Priit Rohtmets, Teoloogilised voolud luteri kirikus Eesti Vabariigi esimesel iseseisvusperioodil (1. osa).

Allan Kährik, Poolik lugu.

Allan Praats, Jutlus armastusest (1Kr 13:12–13).

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

Soovitatud:

English