Uudised ja oikumeenia

Kirikute Maailmanõukogu ajakirja uus number nelipühilaste misjoniteoloogiast on tasuta kättesaadav

Kirikute Maailmanõukogu (KMN) annab kaks korda aastas välja ajakirja The International Review of Mission, mille seekordne number kannab pealkirja „Pentecostal Mission Theology“ ehk tõlgituna „Nelipühilaste misjoniteoloogia“ mozilla firefox 64 bit deutsch herunterladen.

Ajakirja toimetaja Benjamin Simon kirjutab juhtkirjas tutvustuseks: „Milline on mitmesuguse vaimsuse osa ülemaailmses kristluses ja oikumeenilises liikumises tänapäeval ja tulevikus showbox download android? Millised on nelipühilaste ja erinevatest traditsioonidest pärit kirikute suhted maailma eri paigus ja kuidas võiva need areneda? Milline on nelipühi liikumise tähtsus misjonis ja evangeeliumi kuulutamises tänapäeval?“

Simon osutab asjaolule, et nelipühilus on oluline mõtlemisainet pakkuv  liikumine maailma kristlusest Download fsx aircraft for free. See on hüppeliselt suurenenud viimase sajandi jooksul ning mõnes kontekstis peetakse seda isegi n-ö peavoolu kristluseks. Nelipühilus on seotud erinevatest kultuurilistest, sotsiaalsetest, etnilistest ja poliitilistest taustadest pärit kristlastega ning on suutnud kohaneda pea igasuguse keskkonnaga ipad youtube videos.

Ajakirja seekordse numbri enamus autoreid on nelipühi teoloogid. Mõned artiklid on juhtumiuuringud konkreetse riigi või regiooni põhjal, teised jällegi arutavad nelipühi liikumise suhet ülemaailmse oikumeeniaga, leiab ka viiteid õigeusu ja feministliku teoloogia perspektiividele herunterladen. Ajakirjast leiab ka ajaloolise ülevaate KMN-i suhetes nelipühi liikumisega.

„Loodetavasti The International Review of Mission ajakirja seekordne number inspireerib ja edendab arutelu kristlaste seas, nii et misjoniülesanne tänapäeval muutuks jagatuks ja ühiseks,“ kirjutab Simon gta 3 herunterladen kostenlos.

Artikleid nelipühi misjoni teemal saab tasuta lugeda siit funktionsupdate 1803 herunterladen.

 

Allikas: KMN download all murmur full version for free.

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

Toeta ajakirja väljaandmist!
English