ISSN 2228-1975
Search

Kirikute Maailmanõukogu ajakirja uus number nelipühilaste misjoniteoloogiast on tasuta kättesaadav

Kirikute Maailmanõukogu (KMN) annab kaks korda aastas välja ajakirja The International Review of Mission, mille seekordne number kannab pealkirja „Pentecostal Mission Theology“ ehk tõlgituna „Nelipühilaste misjoniteoloogia“.

Ajakirja toimetaja Benjamin Simon kirjutab juhtkirjas tutvustuseks: „Milline on mitmesuguse vaimsuse osa ülemaailmses kristluses ja oikumeenilises liikumises tänapäeval ja tulevikus? Millised on nelipühilaste ja erinevatest traditsioonidest pärit kirikute suhted maailma eri paigus ja kuidas võiva need areneda? Milline on nelipühi liikumise tähtsus misjonis ja evangeeliumi kuulutamises tänapäeval?“

Simon osutab asjaolule, et nelipühilus on oluline mõtlemisainet pakkuv  liikumine maailma kristlusest. See on hüppeliselt suurenenud viimase sajandi jooksul ning mõnes kontekstis peetakse seda isegi n-ö peavoolu kristluseks. Nelipühilus on seotud erinevatest kultuurilistest, sotsiaalsetest, etnilistest ja poliitilistest taustadest pärit kristlastega ning on suutnud kohaneda pea igasuguse keskkonnaga.

Ajakirja seekordse numbri enamus autoreid on nelipühi teoloogid. Mõned artiklid on juhtumiuuringud konkreetse riigi või regiooni põhjal, teised jällegi arutavad nelipühi liikumise suhet ülemaailmse oikumeeniaga, leiab ka viiteid õigeusu ja feministliku teoloogia perspektiividele. Ajakirjast leiab ka ajaloolise ülevaate KMN-i suhetes nelipühi liikumisega.

„Loodetavasti The International Review of Mission ajakirja seekordne number inspireerib ja edendab arutelu kristlaste seas, nii et misjoniülesanne tänapäeval muutuks jagatuks ja ühiseks,“ kirjutab Simon.

Artikleid nelipühi misjoni teemal saab tasuta lugeda siit.

 

Allikas: KMN.

Soovitatud:

English