ISSN 2228-1975
Search

Usku loov Sõna (nr 22/ 11.5.2012)

Foto: K&T

 

Emadepäevajutluses küsib Saaremaa kirikuõpetaja Anu Konks: “Mis on meie emade-kristlaste kohus Kristuse nime kandjatena?” Ja vastab: “Kasvatada oma lapsi kristlikus vaimus, palvetada nende eest ja õpetada neid palvetama, jagada neile tarkust Issanda sõnast.” Issanda Sõnast, mis loob eimillestki! Issanda Sõnast, mis mõistab õigeks patuse ja jumalatu! Issanda Sõnast, mis teeb elavaks ja loob usku! Ülalolev foto (sellele vajutades pilt suureneb) võtab tabavalt kokku Jumala juures otsustava – Ta kõneleb ja suhtleb meiega!

Eile toimus EELK Usuteaduse Instituudi (UI) uue rektori Ove Sanderi ametisse õnnistamine. Kirik & Teoloogia soovib rektorile ja kõigile asjaosalistele tarkust ülevalt, et instituut leiaks tegevusviisi, mis oleks õnnistuseks Eesti kirikule ja teoloogiale. Selle olulise sündmusega ühenduses on meil hea meel tuua sel ja järgmisel nädalal lugejani UI varasema rektori ja dogmaatikaprofessori Alar Laatsi loengud sakramenditeoloogiast. Ka sakrament rajaneb Jumala Sõnal – Jumala seadmisel ja tõotusel! Praost Vallo Ehasalu, kes on muu hulgas samuti UI õppejõud, arutleb oma arvamusloos mitmeti lähedalt seotud teema, nimelt preesterluse üle. Evangeelse kiriku ja teoloogia jaoks on vaimulik ennekõike Jumala Sõna sulane.

Viimaks olgu tõstetud esile uudis olulisest sammust ajakirja Kirik & Teoloogia enda arengus.

Head lugemist ning kõigile emadele rõõmsat emadepäeva!

 

Tänases numbris:

Alar Laats, Sissejuhatus sakramenditeoloogiasse ja armulaud, 1. osa.

Vallo Ehasalu, Preesterlusest.

Anu Konks, Usaldav usk viib läbi raskuste võidule (Lk 11: 5-13).

Oluline samm ajakirja Kirik & Teoloogia arengus.

Lisaks veel täiendust rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

 

 

Soovitatud:

English