ISSN 2228-1975
Search

Elage hirmuta, armastage täna ja ärge unustage Jumalat (nr 409/ 11.10.2019)

Foto: Karin Kallas-Põder

Täna, 11. oktoobril 2019 toimub Tartu Ülikooli peahoones konverents  „Seksuaalsus ja religioon – ühisosa otsides”. Et seksuaalsus ja religioon (kristlus?) on teineteisest eraldunud, on võimalik ja vajalik korraldada sääraseid dispuute. Usuteaduskonna juhataja dr Urmas Nõmmik teeb oma tänase arvamuslooga „Aeg rääkida seksuaalelu ja -tervise küsimustest” sellesse pisukese sissepõike. Ärge kartke!, armastage, see on tema sõnum. Elagem siis selliselt, ilma hirmuta. Kas võib öelda, et kui usklik (kristlane) pole oma elus kahtluse alla seadnud Jumalat, sinna juurde veel kiriku dogmaatikat, eetikat, moraali, elukorraldust, siis see inimene pole elanud n-ö päriselu päriselt, vaid ainult abstraktset ideede elu? Et polegi uskunud? Leidkem siis see ühisosa, ja jäägu ellu ning terveks iga inimene. Kas see on võimalik?

Ära unusta Issandat, oma Jumalat! Seda paneb me südamele tänane jutlustaja, Tallinna Jaani koguduse pastor Jaan Tammsalu, kes on ühtlasi ka EELK Tallinna praostkonna praost. Kõige hea on meile andnud Jumal, olgem tänulikud! Ja selle hea eest andkem iseendid täielikult Jumalale, sest Temagi on end andnud meile täielikult oma Pojas. Mina sulle, sina mulle. See ühtib ilusasti käsuusundiga, mille lõpetas Jeesus lausega: „Armasta Jumalat ja inimest”.

Mitte ainult seksuaalsus ja religioon ei otsi ühisosa, vaid ka teoloogia ning filosoofia. Väga ilusa sissepõike sellesse teemasse teeb kirikuõpetaja dr Jaan Lahe oma artikliga „Teoloogia ja filosoofia dialoog – Rudolf Bultmann ja Martin Heidegger”. Jaan Lahe nendib: „Dialoog saab toimuda vaid osapoolte vahel, kes on teineteisele avatud ja soovivad üksteist kuulata.“ Neid, kes on avatud ja soovivad kuulata, neid pole palju. Kuulamine tähendab ju iseenda unustamist („Kes tahab järgneda mulle, unustagu oma mina“), avatust uuele, valmisolekut muutuma, sest sa kohtud Jeesusega teises inimeses, teises idees, teises mõistes, ja see ongi kohtupäev, kohtumispäev. Ilma teiseta pole sind, sa oled olemas ainult suhetes, ka Jumalat poleks olemas inimese jaoks. Sa ei saa olla pühak, kui pole piisavalt patuseid. Kui tahad olla pühak, palu Jumalat, et Ta tagaks vajalikul hulgal patuseid, kellele sa saaksid kuulutada Jumala rõõmusõnumit igal hetkel üha uuesti kõnetavalt, mille eelduseks on kuulamine, patuseks saamine.

Armsad lugejad, head lugemist. Elage ilma hirmuta, armastage täna, ja kui elate ka homme, siis armastage täna, mis on homme. Ja ärge unustage Jumalat!, tänamast.


Tänases numbris:

Jaan Lahe, Teoloogia ja filosoofia dialoog – Rudolf Bultmann ja Martin Heidegger.

Urmas Nõmmik, Aeg rääkida seksuaalelu ja -tervise küsimustest.

Jaan Tammsalu, Tänulikkuse tähtsus (5Ms 8:7–18).

Kirikute Maailmanõukogu mõistab hukka lepituspäeval toimunud sünagoogi rünnaku Saksamaal.

EELK Usuteaduse Instituut kutsub täiendusõppe kursusele „Kolmainuõpetus ja trinitaarse teoloogia renessanss“.


Vaata ka, kuidas viidata Kirikus & Teoloogias avaldatud kirjutistele.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Reformatsioon 500“ logoga rubriigist leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik aastatel 2010-2017.

Vaata ka uuendatud 2011.–2018. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English