ISSN 2228-1975
Search

Vaata ‒ uus on sündinud! (nr 332/ 20.4.2018)

Foto: Kreet Aun

Ahjusoojana ilmub käesoleva nädala Kirik & Teoloogia numbris toimetuskolleegiumi liikme Jaan Lahe verivärske artikkel. Artikli aluseks on 12. aprillil 2018. a EELK Usuteaduse Instituudis toimunud konverentsil „Varajane kristlus antiigi kontekstis“ peetud ettekanne. Jaan Lahe vaatleb Rooma riigi õitsenguaega ‒ Augustuse valitsusaega ‒, andes selle aja ideoloogiast tervikpildi, mis on kokku kogutud erinevatest kildudest, nii kirjalikest allikatest kui ka kunstist. Augustuse ajastut iseloomustanud muudatused Rooma riigi valitsemises koos uute tuultega ideoloogias ja tollal valitsenud isikukultus kirjeldavad maailma, mida on oluline tunda ka selle tõttu, et see on Uue Testamendi sündmuste aeg.

Noore esseisti Eerik Sven Puudisti mõtted liiguvad müütide tähenduse radadel. Kirik & Teoloogia jätkab usundiõpetuse olümpiaadi esseede avaldamist ja käesoleva nädala numbris ilmub essee, mis käsitleb müüti kui kultuuri alustala. Essee sai 2015./2016. õppeaasta usundiõpetuse olümpiaadil esikoha. Essee ridade vahelt kumab läbi kõiki ajastuid ja kultuure ühendav üldinimlik igatsus narratiivi järele, mis on suurem kui üksikisik. Samas toob autor esile selle, et narratiiv muutub ja müüt võib transformeeruda, uueneda.

„Kas Jeesusel oli meeleoluhäire või emotsionaalne ebastabiilsuse hoog?!“ küsib oma jutluses toimetuskolleegiumi liige Ergo Naab palmipuudepühal EELK Rakvere Kolmainu kirikus peetud jutluses. Elus tuleb ette olukordi, kus uus sünnib läbi radikaalse eituse ning selliseid otsuseid tuleb meil kõigil langetada. Ergo Naab mõtiskleb selle üle, millised olid Jeesuse teatud otsuste taga olnud kaalutlused ning millise teadmise me saame sellest kaasa võtta uue taigna loomisesse.

Head lugemist ja uue avastamist!

 

Tänases Kirik & Teoloogia numbris:

Jaan Lahe, Üks peatükk Uue Testamendi ajastuloost: sissejuhatavaid märkusi Augustuse ajastu ideoloogia ja keiser Augustuse kultuse kohta.

Eerik Sven Puudist, Olümpiaadiessee: Alguses oli lugu. Müüt kui kultuuri alustala.

Ergo Naab, Radikaalne eitus (Mt 21:12-22).

Avatud Eesti Fond omistas Annika Laatsile Koosmeele auhinna.

„Aeg elada ja aeg surra”. EELK Usuteaduse Instituut kutsub koolitustele bioeetika teemadel.

 

Kirik & Teoloogia ootab lugejate annetusi.

Vaata ka, kuidas viidata Kirikus & Teoloogias avaldatud kirjutistele.

 

Vaata ka, kuidas viidata Kirikus & Teoloogias avaldatud kirjutistele.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

„Reformatsioon 500“ logoga rubriigist leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik.

Vaata ka 2011.–2017. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama!

 

Soovitatud:

English