ISSN 2228-1975
Search

Religiooniuuringud ja luterliku kiriku juhtimisprobleem advendiaja lävel (nr 516/ 26.11.2021)

Ajakirja Kirik & Teoloogia värske numbriga jõuab lõpule Akadeemilise Teoloogia Seltsi asutamise 100., Tartu Ülikooli usuteaduskonna taasavamise 30. ja populaarteadusliku kultuuriajakirja Kirik & Teoloogia 10. aastapäevale pühendatud konverentsi „Kuhu lähed, Eesti teoloogia?“ kajastamine.

Religiooniuurija dr Indrek Peedu rõhutab artikli „Religiooniuuringud, nüüd ja edaspidi“ alguses teoloogia ja religiooniuuringute põhimõttelist erinevust ning arutleb võimalike põhjuste üle, miks üldse sisaldab Eesti teoloogia tuleviku kohta küsiv konverents religiooniuuringute sektsiooni. Artikkel sisaldab pilguheitu religiooniuuringute tänapäevale ja arengutendentsidele ning tipneb sedastusega, miks religiooniuuringute kõrvaltvaataja positsioonilt soovida teoloogiale edu ja hoogu.

Tõsiasi on, et Eesti teoloogiatraditsioonis on 20. sajandi algusest saadik vaadeldud religiooniuuringuid teoloogia tarviliku mõõtmena, mis ei takista sugugi jaatamast ka selle iseseisvust. Kuna tehnilistel põhjustel jääb avaldamata religiooniuurija ja teoloog prof Jaan Lahe kaasettekanne, mis sisaldab sellekohaseid mõtteid, siis olgu siinkohal veel kord viidatud konverentsi videosalvestusele (J. Lahe ettekanne algab 2:54:02), aga ka konverentsi paneeldiskussioonile (algusega 3:13:00), kus teema tõstatus teoloogia ja teiste akadeemiliste distsipliinide vahekorra üle arutledes.

Tuleval nädalal toimub Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) kirikukogu esimest korda uues koosseisus. Teoloogiaprofessor Thomas-Andreas Põder kirjutab kirikukogule otsustamiseks esitatud eelnõust, „mis teeb teise nurga alt puust ja punaseks EELK juhtimise ja „arendamise“ viimaste aastate teoloogilis-sisulise fundamentaalprobleemi, mille süvenemist EELK elus ja kaalu võib-olla mõni ei ole veel tajunud või mõistnud. Arutamisele tulev eelnõu on majanduslik peegelpilt ja paariline sellele, mis teoloogiliselt on toimumas EELK õigusreformi näol, mis kätkeb endas tugevaid struktuuri- ja haldusreformi elemente… .“

Pühapäeval algab advendiaeg ehk Kristuse ootus- ja tulemisaeg ja sellega ka uus kirikuaasta. EELK Järva Madise koguduse õpetaja Jane Vain tervitab Kirik & Teoloogia lugejaid sel puhul jutlusega, milles kõneleb elust, mida määrab Jeesuse Kristuse tulemise ootus. Millist muutust – kui sügavat ja hõlmavat – see tähendab? Kuidas on see seotud usu, armastuse ja lootusega?

Hüva lugemist ja õnnistatud uut kirikuaastat!


Tänases numbris:

Indrek Peedu, Religiooniuuringud, nüüd ja edaspidi.

Thomas-Andreas Põder, Korruptsioonist ja ebaõiglusest EELK (majanduslikus) juhtimises. Repliik kirikukogu eelõhtul.

Jane Vain, Jutlus esimeseks advendipühapäevaks (Rm 13:11-14).

16 päeva: Luterlik Maailmaliit tugevdab kohustusi soolise vägivalla lõpetamiseks.

Juhtkirja foto: Ergo Naab


Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2020. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English