ISSN 2228-1975
Search

Keset heitlusi, arutust ja arutlust (nr 376 / 22.2.2019)

Foto: Karin Kallas-Põder

Kirik & Teoloogia seekordne number räägib usu kuulutamisest ja tunnistamisest. Viise, kuidas seda teha, on palju, ent ajaloos on pigem sageli ette tulnud olukordi, kus usu tunnistamine nõuab suurt julgust ja meelekindlust. Ähvardab põlu alla sattumine, kirikust kõrvalejäämine või surm.

1518. aastal toimus nüüdseks juba hästituntud Heidelbergi väitlus. Luther esitas oma teoloogilised ja filosoofilised teesid, milles saab nähtavaks ristiteoloogia profiil ning vastandus auhiilguse teoloogiale. Kopenhaageni ülikooli eetika ja religioonifilosoofia professor Carsten Pallesen kirjutab ristiteoloogiast ning toob arutlusse ka tänapäevase filosoofia.

Katoliku kiriku piiskop Eduard Profittlich tuli Eestisse 1930. aastal ning jäi siia kogudust teenima ka ajal, mil poliitiline olukord muutus keeruliseks, et mitte öelda talumatuks. Märtrist, kes suri 1942. aastal ja kelle õndsakskuulutamist Eesti Rooma-Katoliku Kirik taotleb, kirjutab Eesti Rooma-Katoliku Kiriku liige Marge-Marie Paas.

Elu keerdkäikudest ja saladustest kirjutab Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Haljala Püha Mauritiuse koguduse õpetaja Margit Nirgi. On selliseid poliitilisi režiime, kus inimene on süüdi juba enne, kui ta jõuab tunnistada mingit usku või maailmavaadet – ta lihtsalt on süüdi, sest ta on. Miks ja mis alusel ei sellisel olukorras võimalik küsimus, sest see olukord ei ole mõistuspärane. Nirgi räägib isikliku loo oma perekonnast ja Jumala sõnast, millest ta troosti leidis.

Head lugemist!

 

Tänases numbris:

Carsten Pallesen, Mida ütleb ristiteoloogia, kui ta ütleb, mis asi on?

Marge-Marie Paas, Peapiiskop Eduard Profittlichi elust ja märterlusest.

Margit Nirgi, Elu enne elu (Hb 13,5b–6; 15–16).

Ergo Naabi doktoritöö pälvis tunnustuse.

Ilmus raamat Mithrase kultusest.

 

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Vaata ka, kuidas viidata Kirikus & Teoloogias avaldatud kirjutistele.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

„Reformatsioon 500“ logoga rubriigist leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik aastatel 2010-2017.

Vaata ka uuendatud 2011.–2018. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English