ISSN 2228-1975
Search

Anno Domini 2020 (nr 421/ 3.1.2020)

Rõõmurikast, lootusrikast, armastusrikast uut Issanda aastat! – soovib ajakirja Kirik & Teoloogia kolleegium. Andku Looja meile tarkust kasutada meile kingitud aega arukalt ning kaitsku ja hoidku meid, kinkigu meile avarad südamed ja avagu taipamise väravad!

“Kuidas anda ennast Issanda teenistusse, et need mõtted, millega järgmist aastat kokku võtame, et nendega saaks tõdeda, me oleme kasutanud seda helduse aega targasti, me oleme elanud koos Kristusega ja meie elu annab tunnistust Kristusest?” küsib tänases jutluses Tartu Ülikooli Jaani koguduse õpetaja Triin Käpp. “Läbi väikeste ja suuremate tegude. Läbi igapäevase elu, läbi suhete, läbi enda jäägitu andmise iseennast kaotamata, vaid läbi Kristuse ise kasvades.”

Tänase lehenumbri arvamuslugu on EELK Kirikukogu liikme Raivo Linnase sulest. Ta põhjendab, milleks on vaja Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus uuendada kiriku põhikirja ja kirikuseadustikku ning esitab oma ettepanekud, kuidas reformiprotsessiga edasi minna pärast muudatusettepanekute läbikukkumist EELK Kirikukogu viimasel istungjärgul.

Tartu Ülikooli usuteaduskonna Lähis-Ida usundiloo teadur Andreas Johandi tutvustab oma 2019. aastal Tartu ülikoolis kaitstud Mesopotaamia usundiloo ja assürioloogia valdkonda jäävat doktoritööd muistse Mesopotaamia jumalast Asarist/Asalluḫist. Johandi dissertatsiooni näol on tegemist esimese põhjalikuma monograafia vormis uurimusega selle jumala ja tema tähenduse kohta Mesopotaamia jumalate hulgas.

Juhtkirja foto: Tõnu Tepandi

Head lugemist!


Tänases numbris:

Andreas Johandi, Jumal Asar/Asalluḫi varajases Mesopotaamia panteonis.

Raivo Linnas, Mõtteid Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku põhikirja ja kirikuseadustiku muutmise protsessi kohta.

Triin Käpp, Aasta pildid Jumala ajas (Nl 3:22-26).

“Välistava populismi aegadel ei ole vaikimine kunagi valikuvariant”.


Vaata ka, kuidas viidata Kirikus & Teoloogias avaldatud kirjutistele.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Reformatsioon 500“ logoga rubriigist leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik aastatel 2010–2017.

Vaata ka uuendatud 2011.–2018. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English