ISSN 2228-1975
Search

Kiriku sõnum (nr 286/ 2.6.2017)

Foto: EELK

Ajakirja uus number ilmub nelipühadeks, mil tähistatakse kiriku sünnipäeva. Seetõttu on läbivaks teemaks kiriku sõnum.

Läinud nädalal Tartus toimunud kirikukongressil „Eesti Evangeelne Luterlik Kirik – vaba rahvakirik 100“ võeti ühe peasündmusena vastu kirikukongressi avaldus. Eriline rõõm on tuua see täna ka kõigi Kirik & Teoloogia lugejateni. Olgu lisatud, et avalduse käsitlemise hommikul pidas peapiiskop Urmas Viilma jutluse ja ettekande, mis olid avaldusele väga heaks kommentaariks. Need ilmuvad lähiajal ajalehes Eesti Kirik. Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere juubelikongressi ettekanne „Teadus usupõhjatus ühiskonnas“ on ilmunud kultuurilehes Sirp.

Kirikukongressi raames leidis aset EELK vaimulike konverents teemal „Vabaduse teetähised“. Seal peetud ettekande „Luterluse hetkeseisust ja tulevikuperspektiividest Eesti näitel“ avaldame täna artiklina. Autoriks on Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liige Thomas-Andreas Põder.

Nelipühajutluse aluseks on „esimene kristlik jutlus“, ütleb Üllas Tankler. Väga hea meel on tervitada ajakirja kaasautorite seas Eesti teoloogi ja vaimulikku, kes juba pikki aastaid on rahvusvaheliselt väga aktiivne, teenides praegu Ühinenud Metodisti Kiriku globaalteenistuse Euroopa ja Põhja-Ameerika piirkonna täitevsekretärina. Värskes numbris avab ta meile Peetruse jutluse sõnumit.

Luterlike kirikute üleilmse osaduse hiljuti lõppenud täiskogul võeti vastu täiskogu sõnum. See annab lühidalt ja kokkuvõtlikult aru täiskogul tehtud tööst ning tähtsaimatest otsustest, mis suunavad Luterliku Maailmaliidu tegevust uuel tegevusperioodil. Periood vältab seitse aastat – uue järgmise täiskogu toimumiseni. Vahendame lugejatele sõnumiga seotud pressiteate ja viida sõnumi terviktekstile.

Hüva lugemist!

 

Tänases numbris:

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik – vaba rahvakirik 100 (Kirikukongressi avaldus).

Thomas-Andreas Põder, Luterluse hetkeseisust ja tulevikuperspektiividest Eesti näitel.

Üllas Tankler, Elamus ja seletus (Ap 2:14–41).

Luterliku Maailmaliidu 12. assamblee sõnum.

Kirik & Teoloogia ootab lugejate annetusi.

 

Vaata ka, kuidas viidata Kirikus & Teoloogias avaldatud kirjutistele.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

„Reformatsioon 500“ logoga rubriigist leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik.

Vaata ka 2011.–2016. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama!

Soovitatud:

English