ISSN 2228-1975
Search

Maastik täis mõtteradu (nr 297/ 18.8.2017)

Foto: Karin Kallas

Järelemõtlemine ehk reflekteerimine on omamoodi kunst. Seda võib teha nii destruktiivselt kui konstruktiivselt, olenevalt järelemõtlejast, tasakaalu leidmine võib aga osutuda keerukaks. Ilma järelemõtlemiseta siiski ei saa, kui just mitte mõtlematult ja ebaratsionaalselt järeldustesse, vaidlustesse ja pimedusse sukelduda. Viimast tuleb õnnetuseks sageli ette ja ehk on paljud meist – õnnetuseks – kogenud selgitamise ja argumenteerimise kasutust kurtidele kõrvadele. Seekordsete Kirik & Teoloogia lugude autorid mõtisklevad ja kutsuvad kaasa mõtlema õigluse, usust kõnelemise ja järelemõtlemise üle.

Luterlik Maailmaliit andis 2013. aastal välja dokumendi „Soolise õigluse põhimõtted“, mis jõuab lugejateni nüüd eesti keeles ja kahes osas. Dokumendis kinnitatakse, et soolisest õiglusest rääkides kõneleme me naiste ja meeste võrdsusest, naiste ja meeste väärikuse kaitsest. Võrdsus on aga piibellikus keeles õiglus! Sugudevaheline võrdsus ehk õiglus ei ole mitte marginaalse (ning mõne meelest võib-olla lärmaka) vähemuse teema, vaid kogu kiriku teema, sest küsimuse all on kõigi inimeste kaasatus kiriku ellu ja töösse. Kaasatus on rõhutatult üks Luterliku Maailmaliidu põhiväärtusi ning soolise õigluse eest väljaastumine teenib kõigi naiste ja meeste täieliku kaasatuse eesmärki. „Soolise õigluse põhimõtete“ dokument pakub juhtnööre ja kinnitab Luterliku Maailmaliidu veendumusi, mille üle on lugejatel võimalik järele mõelda. Dokumendi on tõlkinud Kadri Lääs ning toimetanud Kreet Aun.

Usuõpetuse üle sekulaarses koolisüsteemis mõtiskleb Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liige Karin Kallas. Ta küsib, milline on kõige asjakohasem ja sisukam viis kõneleda usust ja õpetada usundit usuvõõras kontekstis. Veel avarama vaate küsimus on, kuidas kaasata usu perspektiiv ja hääl ühiskonda, et see saaks viljakalt kaasa rääkida ning oma energiat ühiskonna kujundamisse suunata. Igal juhul on võimalik usust kõnelda või lasta usul kõnelda nii, et sel on öelda ka midagi temale, kes ei ole määratud usu kaudu.

Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liige Urmas Nõmmik kirjeldab oma mõtiskluses maastikku, millel kulgevad lõputud teed. Tegemist võib olla mõttemaastikega või maastikega meie koduõuel. Inimesed tallavad radu või käivad juba sisse tallatud radadel, mõttesse vajunult või uudishimulikult ringi vaadates. Nagu prohvet Jeremija julgustab, tasub seisatada korraks või kauemaks, vaadata ja küsida, küsida selle tee kohta, millel me käime, ja millised teed kulgevad meie kõrval või ristuvad meie omadega. See on järelemõtlemise kunst – osata mõista käidud teid ja praegu jalge all olevat teed, ning astuda järgmine samm.

Head lugemist!

 

Tänases numbris:

Luterlik Maailmaliit, Soolise õigluse põhimõtted, 1. osa.

Karin Kallas, Kuidas kõneleda kristlusest avalikus ruumis? Fookus: ilmalik kooliharidus.

Urmas Nõmmik, Seisatage teedel! (Jr 6:16).

„Luterliku Maailmaliidu peasekretär Junget tunnustati 2017. a Augsburgi rahupreemiaga”

 

 

Kirik & Teoloogia ootab lugejate annetusi.

Vaata ka, kuidas viidata Kirikus & Teoloogias avaldatud kirjutistele.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

„Reformatsioon 500“ logoga rubriigist leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik.

Vaata ka 2011.–2016. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama!

Soovitatud:

English