ISSN 2228-1975
Search

Jumala vabaduse kirkus ja inimese muutumine (nr 188/ 17.7.2015)

2 Yaffo (41)
Foto: Karin Kallas

Värskes numbris toome teieni teise poole Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liikme Karin Kallase artiklist „Ettemääratud vabadus“. Artikkel käsitleb meil vähetuntud juudi teoloogiat, analüüsides selle põhijooni originaalse ja omanäolise rabi Mordekai Josep Leineri  õpetuse najal.  „Ainus vaba olend või vabadus on Jumal ise. Inimese täielikku sõltuvust Jumalast on aga võimalik vaadelda just Jumala vabaduse valguses – seega öelda, et Jumala vabadus on inimese vabadus.“ Teises osas avab Kallas rabi õpetust tõelisest maailmamõistmisest Jumalast lähtuvalt, õige Jumala ja maailmamõistmise väljendumist inimese elus ning seda, milline on selle õpetuse sihtrühm ja kuidas toimub selle elluviimine.

Tartu Ülikooli eesti ja soome-ugri keeleteaduse üliõpilane Birgit Käärik kirjutab religioonist ja uskumustest Läti kirjaniku Nora Ikstena (s. 1969) omapärases, reaalset ja illusoorset põimivas esikromaanis „Elu pühitsus“ (orig. 1998, tlk. Ita Saks, kirjastus Huma, 2004). Teost on nimetatud üheks läti kirjanduse võimsamaks romaaniks surma kohta. Vastupidiselt kohatavale arvamusele, et raamatul pole religiooniga mingi seost, teeb Käärik nähtavaks selles kätkeva mitmetahulise religioosse mõõtme. Elu, rännak ajas, eneseleidmine ja surm avanevad ebatavalise ja ootamatu nurga alt.

Sügavale haarav ja samas argikogemusega sidet näitav jutlus pärineb EELK Tallinna Jaani koguduse abiõpetajalt Eve Kruusilt ning toetub tulevase pühapäeva, s.o kirgastamispüha jutlusetekstile. „Kirgastumine ei tähenda lihtsalt õnnetunnet, lihtsalt Jumala erilise ligiolu tunnetamist. Kirgastumise sisuks on inimese olemuse muutumine Jumala lähedalolu toimel. Võiks ehk öelda, et inimesest saab see, kes ta peaks olema – saab tema ise sellisena, milliseks Looja ta luues kavandas. Ta teab, kes ta on, ta mõistab oma kohta, oma ülesannet maailmas. Tema vaimusilmad avanevad. Ta mõistab Jumalat. See on imelise selginemise hetk.“

Hüva lugemist ja mitte ainult vihma, vaid ka selgust ülevalt!

 

Tänases numbris:

Karin Kallas, Ettemääratud vabadus – ühe rabi pretensioon tunda ära Jumala tahe (2. osa).

Birgit Käärik, Religioon ja uskumused teoses „Elu pühitsus“.

Eve Kruus, Jumala kirkus meis (Lk 9:28-36).

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

 

• Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

• Luterliku Maailmaliidu loodud logoga rubriigist „2017 – reformatsioon 500“ leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud 2010-2015 ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik.

• Vaata ka 2011.–2014. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English