ISSN 2228-1975
Search

Usutav usk

Katrin-Helena Melder21.-22. jaanuaril koguneb Roostal EELK vaimulike korraline konverents, mis on konverentsi korraldavale, selle koosseisu juhatusele, viimaseks ülesandeks. Istungjärgu teema tuleneb meie kiriku peapiiskop Andres Põderi välja kuulutatud usuaastast – „Usutav usk“. Usuaastast lähtuvalt käsitles möödunud aasta oktoobris Nelijärvel seda teemat ka meie kiriku teine suur konverents – EELK juhatuse esimeeste konverents.

Usu küsimus on kirikus ju üks kesksemaid teemasid ja vast nõnda oluline, et sellest igapäevaselt ei kõnele ega juurdle ja arutlegi selle üle, sest oleme ilmikute ja vaimulikena kirikutöös sellega pidevalt seotud. Kui meil poleks usku ja me oma usku ei tunnistaks, ei eksisteeriks ei meie kirikut ega ka ülemaailmset kristlikku kirikut.

Usk on Jumala and ja Jumala kingitus, mis teeb elus võimatuna tunduvad asjad võimalikuks ja samas on see nõnda habras ja heitlik, et võime selle sootuks kaotada. Jüngrite palve Jeesusele oli: „Kasvata meie usku!“. Isa, kes palus Jeesuselt oma pojale tervenemist, anus ühtlasi, et Jeesus aitaks teda ka tema uskmatuses. Apostel Pauluse üleskutsel tuleb kristlastel vaeva näha, et oma usku säilitada. Kaasa mõtlema ajendab ka Jeesuse kahtlus, kas Tema taastulemisel leiab meie Õnnistegija veel usku maa peal.

Jumal on meile andnud väga hinnalise kingituse – usu ja usalduse Tema vastu, mida tuleb meil oma puhtas südames säilitada ning hoolitseda selle kasvamise ja rohkenemise eest, et meie igaühe elu usu vilja kannaks, et meie usust kasvaksid välja armastuse teod. Usk armastuse tegudeta ei oleks enam usutav usk.

Nii saame kristlastena Jumala kingitusesse suhtuda erinevalt: jätta palved palumata ja Jeesuse soovitused tähelepanuta, mida väga paljud tänasel päeval mitmel erineval põhjusel ka teevad. Paljude jaoks ei ole usk Kolmainu Jumalasse enam usutav, selle nimel ei ole mõtet vaeva näha ega külvatud usu seemne eest hoolt kanda.

Teine võimalus on tunnistada oma nõrkust ja paluda, et Jumal meie usku kasvataks, aitaks meid meie uskmatuses. Kõige paremini kasvab usk ikka usuosaduses, osaduses Kristuse ja üksteisega. Usutav usk on elav usk Kolmainu Jumalasse ja selles saame üksteist vaimulike ja ilmikutena kinnitada, julgustada ning aidata. Seda ka eeloleval konverentsil ettekandeid kuulates ning töötubades mõtteid vahetades ja üheskoos palvetades.

Õnnistust ja Jumala juhatust konverentsile paludes.

 

Katrin-Helena Melder (1971) on EELK Järva-Jaani Ristija Johannese koguduse õpetaja ja EELK Vaimulike konverentsi juhatuse liige.

Soovitatud:

Inimeseksolemise raske koorem

„Ja mida väiksem on seesmine lootus abile, seda suurem tundub teadmatus kannatuse põhjusest“ (Trk 17:12). Kannatustega seonduv tundub vahel olema tabu-teema, mis on liiga püha,

Read More »
Arvamused

Usundiõpetus ja kirik

Päevast-päeva koolis usundiõpetusega tegeledes olen ikka aeg-ajalt püüdnud sõnastada oma õpetatava aine aluseks olevaid põhimõtteid ning mõelda, missugune on selle õppeaine suhe kirikuga. Näiteks, kas

Read More »
Arvamused

Mis on jõulude sõnum?

Jõulud on eestlastele väga olulised pühad, kuid milline tähendus on neil pühadel meie inimese jaoks? Keskmine eestlane ei ole traditsioonilises mõttes religioosne ja seepärast ei

Read More »
English