ISSN 2228-1975
Search

Luterliku Maailmaliidu uus peasekretär Anne Burghardt seati ametisse

Foto: LML/M. Renaux

Luterliku Maailmaliidu (LML) president peapiiskop dr Panti Filibus Musa tervitas 17. novembril kolleege ja sõpru ülemaailmsest kirikuosadusest, kes olid saabunud Genfi uue peasekretäri õp Anne Burghardti ametisseseadmisele. Genfi oikumeenilise keskuse kabelis toimunud pidulik jumalateenistus kanti üle ka internetis. President Musa palvetas, et Jumal õnnistaks tema teenimist LML-i 9. peasekretärina ja “et selle liikmeskirikud kasvaksid üheskoos osaduses ja oleksid veel ustavamad [Jumala] tahtele”.

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) õpetaja Burghardt valiti juunis 2021 LML nõukogu poolt sellele juhtpositsioonile esimese naise ja esimese Kesk-Ida-Euroopa piirkonna esindajana. Enne 1. novembril peasekretäri ametisse asumist töötas ta EELK Usuteaduse Instituudi arendusjuhi ning EELK oikumeeniliste ja rahvusvaheliste suhete nõunikuna. Ametisseseadmise jumalateenistust juhatasid koos LML presidendiga EELK peapiiskop ja LML Kesk- ja Ida-Euroopa piirkonna asepresident Urmas Viilma ning LML Kesk- ja Lääne-Euroopa piirkonna asepresident praost Astrid Kleist.

Oma jutluses mõtiskles Burghardt Pauluse sõnade üle kirjas roomlastele, kus kristlasi kutsutakse üles “muutuma oma meele uuendamise teel, et nad katsuksid läbi, mis on Jumala tahtmine”. Tsiteerides Martin Lutheri 95 teesi esimest teesi, ütles ta, et muutumine on seotud meeleparanduse ehk kreeka keeles metanoiaga, meele muutmisega. Nii üksikisikute kui ka ühiskonnana tervikuna oleme tema sõnul kutsutud meeleparandusele isekusest, kaasinimeste väärikuse eiramisest, Jumala loodu ekspluateerimisest, hoolimatusest teiste võitluste ja kannatuste suhtes, samuti ahnusest ja teiste üle võimutsemise soovist.

“Jumala tahte äratundmine siin ja täna,” jätkas LWF uus juht, “eeldab, et me […] kuulaksime üksteist ja teisi teadusi, mis aitavad meil mõista, kuidas inimesed ja maailm meie ümber toimivad.” Rõhutades hariduse tähtsust, märkis ta, et “maailm ei ole täis lihtsakoelisi vastuseid”. Sellised vastused aitavad tema arvates kaasa kasvavale polariseerumisele, samas kui “meie kutsumus on tunda ära Jumala tahe” selles keerulises maailmas.

Panus õiglasema, rahumeelsema ja lepitatud maailma ülesehitamisele “jääb üheks kiriku väga oluliseks ülesandeks” maailmas, kus “võib üha enam täheldada soovi tõmmata selgeid rindejooni“. Ta rõhutas, et tänapäeva polariseerunud maailmas, “kus kaevatakse palju uusi kaevikuid, on kirikud kutsutud olema positiivse muutuse ja lepituse eestvedajad”.

Rahu eest seismine, lisas ta, peab olema tõeline, ehe ja “käima käsikäes meie meele uuendamisega”. Me peame ka tegema seda, millest me kõneleme – vastasel juhul “toidaksime küünilisust”. Burghardti sõnul on kristlaste jaoks uuenemise, tõelise lepituse ja väärikuse allikaks “Jeesus Kristus, kes on tulnud, et vabastada meid katkiolekust, ja kes kutsub meid üles tegema uut loodut nähtavaks meie maailmas.”

Loe ka Anne Burghardti eelmist töökohta, EELK Usuteaduse Instituuti tutvustavat artiklit Luterliku Maailmaliidu kodulehel.


Allikas: Luterlik Maailmaliit.

Soovitatud:

English