ISSN 2228-1975
Search

Olla või mitte olla (nr 235/ 10.6.2016)

Foto: Johann-Christian Põder
Kronborgi loss Helsingøris. Foto: Johann-Christian Põder

 

„Olla või mitte olla – see on küsimus.

Mis siis on õilsam: kas taluda

kõik truult, mis sõge saatus ette paiskab,

või tõsta mässu, et see hädaorg

kord lõpeks?”

Selliste eksistentsiaalsete küsimustega tegeles prints Hamlet William Shakespeare’i sulest pärinevas teatriklassikus „Hamlet”. Need olid ka tema kaasaegsete elutähtsad küsimused, mida teater inimese kõrval kulgedes küsis ja millele omal moel vastata püüdis.

2016. aasta on kuulutatud  Shakespeare´i aastaks – 400 aastat on möödunud William Shakespeare’i surmast ning see pole ainult võimalus mälestada maailma ühte olulisimat näitekirjanikku, vaid on ka aeg tähistada tema erakordset kestvat mõju Õhtumaa kultuuris.

2017. aastal on  reformatsiooni 500. aastapäeva tähistamise aasta. Nõnda nagu võime rääkida kristlikust ilmast ja kirikust enne ja pärast Lutherit ning reformatsiooni, nõnda saame rääkida ka teatrikunstist ja kirjandusest enne ja pärast Shakespeare´i.

Tänane Kirik & Teoloogia number on sellele kohaselt teatrihõnguline. Meil on heameel avaldada lausa kaks arvamuslugu, mis vaatlevad Lutheri mõju  Shakespeare’i loomingus ning kaasajas.  Kopenhaageni ülikooli eetika ja religioonifilosoofia professori Carsten Palleseni artikkel luterliku reformatsiooni peegeldustest Shakespeare’i draamas avab Lutheri ja tema mõttemaailma mitmekülgseid avaldumisvorme „Hamletis”, alustades ajaloolisest raamistikust ja väljenduslaadist kuni teoloogiliste õpetusküsimusteni. Teine arvamuslugu pärineb meie toimetuskolleegiumi liikme ja teatriteadlase Katri Aaslav-Tepandi sulest, kes jätkab inspireerituna Pallesenist ühendusjoonte tõmbamist Lutheri ja Shakespeare’i vahel ning osutab, kui jõuliselt küll need kaks ülal nimetatud tähtpäeva kokku kõlavad, mis toovad meie ette kaks mõjuvõimast tegelast ajaloolavalt: usupuhastaja Martin Lutheri ja Shakespeare´i tõeotsija Hamleti – mõlemad Wittenbergist.

Õpetaja Mart Jaansoni jutlus, mis on peetud Tartu Ülikooli-Jaani koguduses käesoleva aasta kolmainupühal, toob meie silme ette prohvet Jesaja võimsa nägemuse Issandast suurel ja kõrge aujärjel. Jumal avaldab prohvetile seninägematut ning teeb seda kogu inimkonna  päästeks. „Jesaja kutsuti kolmainu Jumalaga kohtuma meie pärast: selleks et meie, paganad saaksime kord viibida kolmainsuse troonisaalis samamoodi nagu kunagi prohvet Jesaja. Tema küll kutsuti sinna n-ö ametiasjus, kuid meid kutsutakse sinna igaveseks.” Selle tõotuse on Jumal jätnud oma ustavatele.

Tänases numbris avaldame ka viimase 3. osa  dokumendist „Jeesuse Kristuse kirik. Reformatoorne panus oikumeenilisse dialoogi kiriku ühtsusest“.  Selle üle on tõesti põhjust rõõmustada! See kristlikku kirikumõistmist käsitlev tekst võeti ühehäälselt vastu aastal 1994 Leuenbergi kirikuosaduse – tänasega nimega: Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas (EKOE) – 4. täiskogul Viinis ja tänaseks on see kujunenud Leuenbergi konkordia kõrval kõige olulisemaks ühistekstiks, millega kirikuosadusse ühendatud kirikud oma teoloogilises töös arvestavad. See asjaolu on seotud teksti suurepärase teoloogilise kvaliteedi ja sellest tingitud asjaoluga, et tegemist on esimese korraga 16. saj reformatsioonist saadik, kui Euroopa evangeelsed kirikud väljendavad ühiselt oma arusaamist kirikust, suhestuses seejuures kiriku kaasaegse kontekstiga ning pidades järjekindlalt silmas oikumeenilist dialoogi kiriku ühtsuse üle. Nõnda väärib see tekst rohket lugemist ja kasutust  – nüüd siis ka eestikeelses tõlkes!

Head lugemist!

 

Tänases numbris:

Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, Jeesuse Kristuse kirik. Reformatoorne panus oikumeenilisse dialoogi kiriku ühtsusest, 3. osa.

Carsten Pallesen, Luterlik reformatsioon peegeldatuna Shakespeare’i „Hamletis”.

Katri Aaslav-Tepandi, Mõttepudemed Hamletist ja Lutherist.

Mart Jaanson, Issanda aujärje ees (Js 6:1–10). Kolmainupüha jutlus.

Lisaks täiendus rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

• Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

• Luterliku Maailmaliidu loodud logoga rubriigist „2017 – reformatsioon 500“ leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik.

• Vaata ka 2011.–2015. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

• Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia  väljaandmist toetama!

Soovitatud:

English