ISSN 2228-1975
Search

Kiriku ja teoloogia teel (nr 21/ 4.5.2012)

Foto: Evelyn Nõmmik

 

Suure, ehkki jahedavõitu kevade keskel toome lugejani uue Kirik&Teoloogia numbri ning avaldame esmalt heameelt põhjanaabrite eilsest ilmuma hakanud kirikut ja teoloogiat käsitleva veebiajakirja üle. Soovime veebiajakirja Kirkkonkellari tegijatele ning eelkõige peatoimetajale, Eestiski hästi tuntud ja südamega kirikutööd tegevale Kari Latvusele tuult purjedesse.

Kõige paremat ja õnne soovida on põhjust ka tänase ajakirjanumbri artikli autorile, Tartu Teoloogia Akadeemia süstemaatilise teoloogia õppejõule Heikki Silvetile, kes juhtus saama palve meie ajakirjale kirjutada oma 70. sünnipäeva hommikul. On väga kena, et ta pakkus meile välja suurepärase lugemise „Liikumine teoloogilisel polaarsusteljel: peatused teel“. Jätkugu talle kirjutamisvaimu veel paljudeks aastateks!

Heikki Silveti lugu räägib tähtsatest asjadest, see räägib peatustest teoloogia teel. Teoloogia ajalugu käsitleb ta lakkamatu paradigma muutusena, ta kirjutab polaarsustelje erinevates otsades liikujate ponnistustest, eraldumistest ja lähenemistest, „sillaehitajatest“, optimaalsest liikumiskiirusest, praegusest teoloogilisest verstapostist ning eelkõige valmisolekust „Vaimu ajastuks“. „Vaid lepitus ja uuendus valmistavad meid ette „Vaimu ajastuks“,“ tõdeb Silvet.

Kiriku teel olemisest lähtub ka Paide Püha Risti koguduse õpetaja Algur Kaerma. Arvamusloos „Mehed-vennad, mida meie peame tegema?“ kajastub paradigma muutumine ning küsimus aegunud paradigmade ületähtsustamise ohust. Neid küsimusi vaatleb Kaerma kaasaegse meedia ja sotsiaalmeedia valguses.

Tänane jutlus on Tartu Peetri koguduse õpetaja Ants Toominga sulest. Kevadele kohaselt loeme ususeemne puhkemisest. „Jumal tahab, et inimene saaks jäävaks osaks selles uuestipuhkemises, millesse puhkeb kogu loodu praeguses tärkavas kevades,“ kirjutab ta. Head mõtted on need kõik meile kaasa kiriku ja teoloogia teel kõndimiseks!

Raamatututvustus keskendub Uku Masingu unikaalsele tõlkele, mis tehtud vanaetioopia keelest ja teosest, mille päritolu on põhjustanud palju vaidlusi. Üks abessiinia mamhör, tark, kelle elu seal vastupandamatul kombel esitatakse, on tõeline Issanda teeline.

Head teelolemist ja puhkemist soovime Kirik&Teoloogia lugejaile!

 

Tänases numbris:

Heikki Silvet, Liikumine teoloogilisel polaarsusteljel: peatused teel.

Algur Kaerma, Mehed-vennad, mida meie peame tegema?

Ants Tooming, Ususeemne puhkemine (Mk 16:11–14).

Urmas Nõmmik, Ühe abessiinia mamhöri elu ja mõtted.

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

Soovitatud:

English