ISSN 2228-1975
Search

Kirikute Maailmanõukogu öko-õigluse juhtnöörid kirikutele ja kogudustele

Foto: Ivars Kupcis/KMN

Kirikute Maailmanõukogu (KMN) koostatud brošüür „Eluökonoomia ja ökoloogilise õigluse tegevuskava kogudustele, osaduskondadele ja kirikutele“ toetab juhtnööre andes koguduste pühendumist ökoloogilisele ja ökonoomilisele õiglusele. Brošüür on inglise, hispaania, saksa ja prantsuse keeles tasuta kättesaadav kõigile

Tegevuskavaga kutsutakse üles ühiselt liikuma eluökonoomia (majandus, mis põhineb elu-ressurssidega arvestamisel ja jätkusuutlikkusel – toim.) ja kliimaõigluse suunas, pühenduma muutustele inimeste eluviisides, jagama edukaid ideid ning kohtuma üksteisega. Tegevuskavas on toodud viieastmeline programm, mis aitab muuta inimeste majanduslikku käitumist ja keskkonnaga ümberkäimist. Brošüüri teemad on järgmised: elamine kooskõlas Jumala lepingu ja looduga, taastuv energia ja kliimakaitse, õiglane ja jätkusuutlik tarbimine, eluökonoomiad, suhtlusvõrgustiku loomine.

Brošüür on õp Norman Tendise juhitud töö tulemus. Tendis oli KMN-i eluökonoomia konsultant, kes oli üks 10. märtsil toimunud Ethiopian Airlines’i lennuõnnetuse ohver.

Loe juhtnööre siit:

Roadmap for Congregations, Communities and Churches for an Economy of Life and Ecological Justice

Allikas: KMN

Soovitatud:

English