Uncategorized

Akadeemiline Teoloogia Selts on nüüd Eesti Teaduste Akadeemia assotsieerunud liige

Käesoleva aasta 15. oktoobril allkirjastasid Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere ja Akadeemilise Teoloogia Seltsi esimees Urmas Nõmmik assotsiatsioonilepingu background images laptop for free. Lühike ja asjalik tseremoonia toimus teaduste akadeemia majas Tallinnas. Lepinguga tunnustab akadeemia seltsi põhikirjalisi eesmärke aitab nende elluviimisele kaasa, arendab seltsiga koostööd ning toetab ka rahaliselt bts lieder downloaden. Selts tunnustab loomulikult akadeemia põhikirjalisi eesmärke ning informeerib akadeemiat regulaarselt oma tegevusest.

Seltsi esimees Nõmmik rõhutab, et assotsieerumist ei saa kuidagi alahinnata, sest sellega tunnustab akadeemia teoloogia Eestis võrdseks teiste teadusaladega youtube for free and easy. Teoloogia edendamisele annab see eelkõige moraalset tuge, aga kohustab Eesti teolooge ka hoidma ning tõstma teaduse kvaliteeti. „Teoloogiaga tegelemine on Eestis teatavasti käinud pikka aega üle kivide ja kändude download gntm follow. Oleme neile, kes trotsisid nõukogude perioodil olusid ning tegelesid ennastunustavalt teoloogiaga edasi, mõõtmatult tänulikud. Ilma nendeta ei oleks võimalik see, et viimase kolmekümne aastaga on Eestis peale kasvanud uus ja suurem teoloogide põlvkond ning et teoloogia tervis on praegu parem kui viimase saja aasta jooksul,“ ütles Nõmmik dmax.de videoen. „Sellegipoolest on meil arenguruumi maa ja ilm. Näiteks teeb muret see, et just kogudustest kasvab välja liiga vähe noori, kes tuleksid õppima teoloogiat,“ lisas ta dcim.

Akadeemiline Teoloogia Selts taastati 1999. aastal ja on 1921. aastal asutatud Akadeemilise Usuteadlaste Seltsi järeltulija. Seltsil on praegu 66 liiget fortnite für nintendo 3dsen. Seltsi eesmärgiks on edendada Eesti teoloogiateadust ning anda välja Usuteaduslikku Ajakirja. Viimasest on kujunenud eelkõige teoloogidele, aga ka laiemalt religiooniuurijatele olulisim teadusajakiri Eestis amazon prime serien auf englisch herunterladen. Rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga ja eelretsenseeritav ajakiri ilmub vähemalt korra aastas. Selle põhinumbrid on eestikeelsed, erinumbrid on ka mitmekeelsed shareit for free.

Infot seltsi kohta ning ajakirja seni ilmunud numbreid on võimalik lugeda leheküljel www.usuteadus.ee.

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

Toeta ajakirja väljaandmist!
English