ISSN 2228-1975
Search

Ilmumas on OÜ Saar Polli uuring „Elust, usust ja usuelust“ 2015

OÜ Saar Poll viis käesoleval aastal läbi uuringu „Elust, usust ja usuelust“ järjekordse etapi. Viieaastase intervalliga toimuv uuring on järjekorras juba viies – esimene samalaadne uuring korraldati 1995. aastal. Uuringu esmaseid tulemusi tutvustatakse 15. juunil, kell 11.00 Rahvusraamatukogu kuppelsaalis.

Uuringu tulemused annavad mitmekülgset teavet Eestimaal elavate inimeste usukaemuse kohta ning seavad mitmes punktis kahtluse alla müüdi eestlaste usuleiguse kohta. Näiteks on uuringu kohaselt 57% vastanutest ristitud (eestlastest on ristitud 46% ja mitte-eestlastest  80%). Aastal 2010 oli vastav protsent 54, kusjuures eestlaste puhul võib täheldada isegi väikest kasvu (ristitud eestlasi oli 2010. aastal 44% ja mitte-eestlasi 76%).

Tulemusi tutvustavad uuringu läbi viinud OÜ Saar Poll ja küsimustiku ette valmistanud komisjon. Uuringu tellis Eesti Kirikute Nõukogu, mis on 1989. aastal asutatud kümmet liikmeskirikut ühendav oikumeeniline mittetulundusühing.

Allikas: Eesti Kirikute Nõukogu

http://www.ekn.ee/uudis.php?id=176

 

Soovitatud:

Arhiiv

Tähenduse horisont (nr 225/ 1.4.2016)

  Kristus on üles tõusnud! Selle ülestõusmispühade tervitusega soovime Sulle, hea lugeja, õnnistatud ja tähenduslikku pühadenädala lõppu. Sõnum, et Jeesus elab ja on surnuist ülestõusnud,

Read More »
English