ISSN 2228-1975
Search

Aegade ebakindlusest (nr 163/ 23.01.2015)

Foto: Anu Põldsam
Foto: Anu Põldsam

 

Inimesed on ikka ihanud kindlustunnet. Ebakindluse vastu, olgu see siis põhjustatud meie inimlike otsustamiste ebakindlusest või tänapäevasest poliitilisest olukorrast, on loodetud leida abi küll Jumala ja jumalate maailmast, küll „kindla käega“ juhtidelt.

Vladimir Sazonov kirjutab tänases artiklis kalendri ja sellega seotud religioossete pühade tähtsusest muistses Mesopotaamias. Kalendriga ajaliselt kindlaks määratud rituaalsete pidustuste korrakohane läbiviimine pakkus toonastele inimestele kindlustunnet ning toetas kuningavõimu, s.t tasakaalu ja korra püsimist.

Hiljuti Pariisis toime pandud rünnakut ajalehe „Charlie Hebdo“ toimetusele põhjustab kindlasti väga paljudes inimestes ebakindlust, millega tuleb veel pikka aega silmitsi seista. 15.-18. jaanuaril Budapestis kokku tulnud Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas (EKOE) nõukogu võttis omalt poolt vastu seda rünnakut puudutava avalduse, mille käesolevas numbris avaldame. 19. jaanuaril suri ootamatult osaduskonna president piiskop emeritus prof dr Friedrich Weber. Toome ära ka päev hiljem avaldatud EKOE järelhüüde.

Tänane jutlus pärineb EELK õpetaja ja Vaimulike konverentsi juhatuse esimehe Urmas Nageli sulest ning peeti äsja toimunud iga-aastasel EELK vaimulike konverentsil. Jutlus kõneleb sellest, kuidas põhimõtteline Jumala kasuks langetatud otsus kujundab kõiki otsuseid, mida inimene oma elu jooksul langetab. Tõeline usk ei tähenda maailmast põgenemist, vaid seda, et Jumala Vaim aitab meil sellessamas maailmas elada, aitab meil näha sügavamalt ja kaugemale, ning ületada ebakindlus.

 

Head lugemist!

 

Tänases numbris:

Vladimir Sazonov, Ääremärkusi Mesopotaamia kalendrite kohta: rituaalid ja religioossed pidustused.

Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, Ühiselu kujundamine mitmekesisuses ja religioonidevahelise dialoogi tugevdamine.

Urmas Nagel, Jumalas olemine (Mt 5:1-10).

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2014. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English