ISSN 2228-1975
Search

Armastuse töö (nr 342/ 29.6.2018)

Foto: Karin Kallas

Üks kristlaste suurimaid väljakutseid on sama vana kui kristlik usk ise. Kuidas olla kristlane maailmas, mis lausa karjub õigluse järele?

Mai keskel 63-aastasena surnud silmapaistev Brasiilia päritolu luterlik teoloog Vítor Westhelle keskendus selliste küsimuste tekkimisel armastuse tööle. Tema õpilane ja kolleeg, Tartu Ülikooli usuteaduskonna süstemaatilise usuteaduse professor Anne Kull meenutab Westhellet kui teoloogi, kes üllatas paljusid, esitledes näiliselt tuttavat võõra nurga alt. Teoloogia asetas Westhelle just kannatavate inimeste keskele. Ta leidis, et teoloogi õige perspektiiv pärineb kannatuse situatsioonist. „„Auhiilgus” on seal, kus südamed on murtud, kus loodut piinatakse, ja loodust kuritarvitatakse. Seal, kus sündis Jeesus. Keset meie muret ja valu on Kristus, on arm, on kingitus.”

Westhellest kui suurest ristiteoloogilist on kirjutanud mälestusartikli ka EELK Usuteaduse Instituudi poolt süstemaatilise teoloogia professor ja õppetooli juhataja Thomas-Andreas Põder, kes tõstab esile lahkunud kolleeg Westhelle tähendust, visandab tema elukäigu ja iseloomustab teoloogilist pärandit.

Tänases jutluses räägib EELK Usuteaduse Instituudi usuteaduskonna õigeusu õppetooli koordinaator Tauri Tölpt kristliku kiriku ühest olulisemast pühast nelipühast, mida läänekristluses kutsutakse ka Kiriku sünnipäevaks. Ta tutvustab püha ajaloolist tausta ning tähenduse kujunemist niisuguseks, nagu kristlik kirik seda tänasel päeval mõistab ning mõtestab.

Artiklis otsib Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liige Ergo Naab vastust küsimusele, kas Rm 13:1–7 kutsub üles kollaboratsionismile või passiivsele alistumisele. Või kas üldse? Perikoobi puhul on tegemist nn crux interpretum’iga, kuna seda on raske lepitada Rooma kirja ja kogu corpus Paulinum’i läbiva tooniga. Autor toob välja kolm peamist hüpoteesi, mis kirjakoha näilist mittesobitumist seletada püüavad: hilisema lisandi hüpotees, irooniahüpotees ning apokalüptiline loogika, peatudes neist põhjalikumalt viimasel.

Värskest numbrist leiab ka hiljuti toimunud suure rahvusvahelise konverentsi „Kirikud õigluse eest seisjate ja populismi vastastena – avalik teoloogia üleilmses kontekstidevahelises dialoogis“ ametliku kokkuvõtte ja avalduse.

Head lugemist!

 

Tänases numbris:

Ergo Naab, Pauluse apakalüptiline loogika ja crux interpretatum Rm 13:1-7.

Anne Kull, Armastuse töö. Vítor Westhelle in memoriam.

Thomas-Andreas Põder, In memoriam: ristiteoloog Vítor Westhelle (25.01.1952–13.05.2018).

Tauri Tölpt, Püha Vaimu suunav ja juhtiv vägi (Ap 2:1–13). Nelipühajutlus.

Kirikud õigluse eest seisjate ja populismi vastastena – rahvusvahelise suurkonverentsi ametlik kokkuvõte ja avaldus.

 

Vaata ka, kuidas viidata Kirikus & Teoloogias avaldatud kirjutistele.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

„Reformatsioon 500“ logoga rubriigist leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik.

Vaata ka 2011.–2017. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama!

Soovitatud:

English