ISSN 2228-1975
Search

Evangeelium heliseb kui lapsenaer (nr 389 / 24.5.2019)

Foto: Urmas Nõmmik

Kas elame rõõmsas või sünges, lihtsas või keerukas maailmas, oleneb vaatenurgast. Ja tujust. Poliitilised ja ühiskondlikud arengud võivad teha meele mõrudaks, aga ka rõõmustada. Oleneb päevast ja kellaajast, inimestest ja ilmast meie ümber. Või ka väiksematest ja suurematest muutustest meie ümber.

Suurte muutjate hulgas on religioosseid inimesi, aga ka suurte säilitajate hulgas on palju usuinimesi. Religioossusel on suur jõud, on ta siis köitev või hirmutav. Vastuolulised kogemused panevad inimesi tihti küsima, et mis on siis tõde? „Kas religioon avab mõtteid või tapab neid?“ nagu pealkirjastab käesoleva aasta usundiõpetuse olümpiaadil parimate hulka tulnud Liisa-Maria Komissarov oma essee.

Tasub tõesti järele mõtelda, miks me mõnikord peame religioosset argumenti vaidlustes või maailmavaadetes heaks või halvaks. Tasub mõtelda ka, milline potentsiaal on ühel või teisel ideel inimesi ühendada või lahutada. Traagiliste tulemusteni on kahjuks liigagi tihti jõutud. Elisha Salivon jätkab eelmises numbris, nädal varem alustatud artiklilt Primo Levist holokausti mälestamise kontekstis.

Otsekui vastuseks kõikvõimalikele küsimustele ja muredele, aga miks mitte ka maistele rõõmudele on evangeelium – rõõmusõnum, rahu sõnum, rahunemise sõnum, helisev lapsenaer, nagu kirjutab jutluses Roland Karo.

Tänane Kirik & Teoloogia number on täis evangeeliumi. 1999. aastal allkirjastatud ja tänaseks roomakatoliiklaste, luterlaste, metodistide, anglikaanide ja reformeeritud kirikute poolt toetatud Ühisavaldus õigeksmõistuõpetusest sõnastab ühist arusaamist evangeeliumist. EELK perikoopide abimaterjal puudutab Markuse evangeeliumi kuulsat lõppu, Jeesuse ilmumist jüngritele. Jutlus toetub jällegi Johannese evangeeliumi Lohutajale, Tõe Vaimule, mis tuleb maailma ja aitab.

Mõelge! Kuulake evangeeliumi! Kuulake Tõe Vaimu! Osalege! Koputage kirikute ustele ja oma südametunnistusele!

Aga ärge unustage ka Euroopa Liidu parlamenti uusi liikmeid valimast! Vaadake üle Euroopa Kirikute Konverentsi abimaterjal!


Tänases numbris:

EELK perikoopide abimaterjal 2/13: taevaminemispüha (Mk 16:14–20)

Elisha Salivon, Primo Levi holokausti mälestamise kontekstis, 2. osa.

Liisa-Maria Komissarov, Olümpiaadiessee: Kas religioon avab mõtteid või tapab neid?

Roland Karo, Helisev lapsenaer (Jh 16:5–15).

ÜHISAVALDUS ÕIGEKSMÕISTUÕPETUSEST 20. Avaldus Notre Dame’i kohtumiselt: Nähtav ühtsus ja ühine tunnistamine.


Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Vaata ka, kuidas viidata Kirikus & Teoloogias avaldatud kirjutistele.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

Reformatsioon 500“ logoga rubriigist leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik aastatel 2010-2017.

Vaata ka uuendatud 2011.–2018. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English