ISSN 2228-1975
Search

Meid ühendav elu puu (nr 216/ 29.1.2016)

Foto: Karin Kallas
Foto: Karin Kallas 

Selle nädala Kirik & Teoloogia number ühendab endas kolme eri viisi uskumisega – luterluse, õigeusu ning judaismiga – seotud teemasid. Erinevad vaated, probleemid ja arengud, kuid ühine puu, mille küljes kasvame. See on elu ehk elamise puu. Oksad on erinevatesse suundadesse välja sirutatud, nad on erineva pikkuse, tugevuse, kõrgusega. Kuid ühisosa, see ühine elu ja aegruum, milles inimesed elavad, annab meile võimalusi oma perspektiive jagada, ühendada, arendada.

Seekordne artikkel ning jutlus pärinevad 19.–20. jaanuaril peetud vaimulike konverentsilt. Konverentsi teema „EELK missioon: võimalused ja tegelikkus“ kajastub eri moel mõlemas loos. Peapiiskop Urmas Viilma annab ülevaate sellest, kuidas EELK on oma missiooni sõnastanud, kuhu on kirik tänaseks jõudnud ning milline on võimalik arenguruum. Ta aga rõhutab, millises vaimus kirik peab liikuma – nimelt armastuse vaimus. „Armsad, me ei pea üksteist sallima! Me ei tohigi sellega leppida! See ei ole evangeelne ja kristlik, vaid inimlik mõõde! See tähendab, et me ei ole nõus üksteisega lähenemise (leppimise, andekspalumise, andeksandmise) suunas ühtsegi sammu astuma. Meie Issand aga ootab, et me üksteist armastaksime.“

Vaimulike konverentsi jutluse pidas EELK Harju-Madise Püha Mattiase koguduse õpetaja ja EELK liturgiakomisjoni liige Joel Siim. Ta kirjutab imestusest ja usaldusest – imestus selle üle, millistele teedele Jumal juhib inimese elu, ning usaldus Jumala vastu, et ta aitab antud teid käia. See kehtib ka kiriku ja tema missiooni kohta, sest mis muu on missioon, kui teelolek eesmärgi poole. Siim kirjutab: „Kui selleaastase konverentsi teema on „EELK missioon: võimalused ja tegelikkus“, siis tahaks küsida: kas pole see ehk mission impossible – võimatu missioon? […] Kindlasti, kui peaksime seda täitma ise, oma nõu ja jõuga. Kuid ennekõike on see Jumala enda missioon, milleks ta tarvitab sind ja mind ja veel tulevikus teisigi raskevõitu keelega, elukogemusteta ja teiste arvates sobimatu minevikuga inimesi.“

Tartu Ülikooli usuteaduskonna doktorant ja Eesti Apostliku-Õigeusu Kiriku liige Liina Eek tutvustab raamatu „Mitut usku Eesti“ neljandat kogumikku, mille teema on õigeusk Eestis. Eek märgib, et enamasti peetakse Eestis õigeusku „vene usuks“, kuigi ka eestlastel on arvestatav osakaal õigeusklike seas. Lisaks on tagaplaanile jäänud ka õigeusu ja õigeusklike tähtsus Eesti ajaloos, poliitikas ning kulutuuris. Nimetatud raamat tahab olla alguseks, et parandada seda teadmiste lünka. „Püüdes seda ignorantsust leevendada, seadsin kogumiku toimetajana eesmärgiks koondada ühtede kaante vahele võimalikult mitmekesine ülevaade õigeusu erinevatest aspektidest.“

Arvamuslugu „Elu, mida edasi ei kanta ehk surma võit“ pärineb Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liikme Karin Kallase sulest. Olles inspireeritud Aharon Meggedi jutustusest „Jad vašem”, tahab ta ära märkida ja meelde tuletada mälestust holokaustist, mida rahvusvaheliselt tehakse 27. jaanuaril holokausti mälestuspäeval. Ühe perekonna loo kaudu saab nähtavaks paljude kannatanute elu pärast õuduste lõppu. Ta rõhutab, et meie kõigi ülesanne ja kohus on püüda näha ja mäletada 20. sajandi Euroopa juutide elu, mitte surma, st mitte näha neid vaenlase pilgu läbi.

Mäletamine, edasi liikumine, teel olemine ja eesmärkide püstitamine on nähtused, mis läbivad seda üht puud, mille küljes ripume. Need on meile omased, ükskõik mille või kelle kaudu on meie elutaju vormitud. Inimeste vahel on ühenduspunktid, mis lubavad meil üksteist mõista, üksteisele kaasa elada, kaasa tunda, koos rõõmustada, koos kannatada.

Head ühist lugemist!

 

Tänases numbris:

Urmas Viilma, „EELK missioon – võimalused ja tegelikkus.”

Karin Kallas, „Elu, mida edasi ei kanta ehk surma võit.”

Liina Eek, „Sarjas „Mitut usku Eesti” ilmus õigeusule pühendatud kogumik.”

Joel Siim, „EELK vaimulike konverentsi jutlus (Mt 13:53–56).”

Lisaks täiendus rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

 

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

• Luterliku Maailmaliidu loodud logoga rubriigist „2017 – reformatsioon 500“ leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud 2010-2015 ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik.

• Vaata ka 2011.–2015. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia  väljaandmist toetama!

Soovitatud:

English