ISSN 2228-1975
Search

Usuteaduse Instituudis asutati hingehoiu toetusfond

Usuteaduse Instituudis asutati hingehoiutöö toetuseks hingehoiu toetusfond. 2.05.2018 otsustas Usuteaduse Instituudi nõukogu asutada Hingehoiu toetusfondi, mille eesmärgiks on toetada tegevusi, mis aitavad hingehoiuteenust abivajajatele paremini kättesaadavaks teha ning hingehoiu valdkonda Eestis mitmekülgselt arendada.

Toetusfondi eesmärkide realiseerimiseks on vaja loomulikult ka rahalisi vahendeid ning selleks toimus 11.05.2018 Tallinnas Mustpeade maja Olavi saalis esimene tuluõhtu hingehoiutöö toetuseks, millel osales 90 kutsutud külalist.

Kuna EELK Usuteaduse Instituut on ainuke õppeasutus Eestis, kus koolitatakse hingehoidjaid nii rakenduskõrghariduse kui magistri tasemel, siis lasub sel ka vastutus selle valdkonna laiema arendamise ees. Kutsekoja juures on välja töötatud hingehoidja kutsestandard ning täna on juba töötamas ka kutsetunnistusega hingehoidjaid. Palju on veel teha, et aitajad abivajajateni jõuaks ning aitajad ka ise toetatud saaks. Selleks kõigeks puuduvad praegu rahalised vahendid ning seetõttu antakse Eesti inimestele võimaluse selle fondi kaudu kaasa aidata.

Kuigi tervishoiusüsteemis tehtav hingehoiutöö sai Eestis alguse juba 1990-ndate alguses ei ole sellel valdkonnal siiani otsest riiklikku rahastust. Haiglates ja hoolekandeasutustes, kus hingehoidjad töötavad, on leitud palgaraha muude kulude kokkuhoiu arvelt. Sellest hoolimata on hingehoidjaid koolitatud läbi pea kolme aastakümne ning vajadus selle valdkonna töötegijate järele on ajas järjest kasvanud. Samas rahalised võimalused selle töö arendamiseks on endiselt minimaalsed. Hingehoidjate koolitamist on läbi pea kolme aastakümne rahastanud peamiselt EELK, Soome luterikirik ja kristlased Ameerika Ühendriikidest. Suure tänu ollakse võlgu missioonitundega Eesti inimestele, kes omakasule mõtlemata on valmis kaasinimest hingehädas aitama.

Tuluõhtu kaasrahastusena olid Tartu Teoloogia Akadeemia pikaaegsed partnerid Ameerika Ühendriikidest välja pannud 14 000 eurot, millest kahekordistati iga tuluõhtul annetatud euro. Kogu nimetatud toetuse Eestisse toomise tingimuseks oli tuluõhtuga vähemalt sama summa kogumine. Eesmärk õnnestus täita, sest õhtu kogu sissetulek oli 21 199 eurot. Seega saab sellele summale lisatud terve USA kaasrahastus, mis teeb kokku 35 199 eurot.

Esialgsete plaanide kohaselt rahastab Hingehoiu toetusfond järgmisi tegevusi:

  1. Stipendiumite maksmine hingehoiu erialal õppivatele üliõpilastele.
  2. Supervisiooni pakkumine hingehoiu praktikal olevatele üliõpilastele ja juba töötavatele hingehoidjatele.
  3. Hingehoiukeskuse loomise toetamine Tartusse ja Tallinna.
  4. Hingehoidjate võrgustiku loomine.
  5. Hingehoiutelefoni loomine.
  6. Hingehoiu-alase õppetöö ja koolituste läbiviimine.

Järgmine tuluõhtu toimub kevadel 2019.

Annetusi hingehoiutöö heaks saab teha igal ajal Usuteaduse Instituudi Hingehoiu toetusfondi arvelduskontole:

EELK Konsistoorium

EE411010220270130224

SEB

 

Allikas: ui.eelk.ee

 

Soovitatud:

English