ISSN 2228-1975
Search

Oodates (nr 104/ 6.12.2013)

Manniokkad1
Foto: Evelyn Nõmmik

 

Uue Kirik & Teoloogia numbri artikkel arutleb hingehoiu dünaamilise loomuse üle. Soome Diakoonia Rakenduskõrgkooli õppejõud Kari Ruotsalainen kirjutab artiklis hingehoidja muutunud ja muutuvatest rollidest Soome Evangeelse Luterliku Kiriku kontekstis: „Muutuste peamine mõjutaja on olnud rahvakiriklik liikumine, aga ka erinevate suundumuste mõju abi osutamises.“ Ruotsalainen kirjeldab nelja rolli – karjase, kuulaja, treeneri, vestluskaaslase rolli –, millesse hingehoidjad on aastakümnete vältel asunud ja kuhu neid on asetatud. Selge on, et ka praegusel ajal ei ole hingehoid kivistunud nähtus ning teiseneb lakkamatult. Nii küsib artikli autor ka, millisesse rolli suunab hingehoidjaid postmodernistlik konstruktivistlik paradigma.

Aga tänane Kirik & Teoloogia peab muidugi meeles ka jõuluootust, ehk võiks öelda, võtab seda isegi tõsiselt. Ajakirja toimetuse liige Thomas-Andreas Põder on arvamusloo tarvis üles kirjutanud mõtteid advendiaja alguseks, jõulude ettevalmistamiseks. Ta kirjeldab jõulude tulemist muutuste ajana, esitab siis küsimuse, mida pühitsetakse, ja kirjeldab muutust looduses ning sellega koos ka inimeseks-olemises. Kõige lõpuks keskendubki autor jõulude sisule – Jumala tulemisele. Järeldus sellest meile on, et jõulud on sünnipäevapidu, millega antakse inimestele ei rohkem ega vähem kui taevane kingitus.

Saab meile osaks Jumala kingitus, on ju loomulik, et küsime inimestena ja loodutena, mida Jumal tahab. EELK Tallinna Jaani koguduse Tooma missa juhti Katrin Viirest on Matteuse evangeeliumi valeprohvetitele kohta kätte näitav kirjakoht sellist küsimust küsima kutsunud. Tänases jutluses ei jäta ta tähelepanuta, et Jumala nimel tehtud tegudel võib olla täiesti erinev tulemus ja tähendus igavikulises plaanis. Ilma elava avatuseta Jumala suunas, et Ta tahe meisse võiks tulla, ei ole vist Jumala nimel tegutsemisel mõtet.

Nagu selgub jutlusest, võib Jumala usaldus olla hoopis midagi muud kui inimlikult läbi analüüsitud olukorras „realistlikult“ langetatud otsus haarata päästvast puuoksakesest. Muidugi võib seda teha, mõnikord peabki tegema, aga ilma usu ja usalduseta ei aita see. Silmitseme jõuluootuses jõulupuu lugematuid oksi ja oksakesi, haarame neist lummatult silmadega, kuulub me süda Jumalale. Olgu nii!

 

Tänases numbris:

 

Kari Ruotsalainen, Hingehoidja muutuvad rollid.

Thomas-Andreas Põder, Jõuluettevalmistus mõtteid advendiaja alguseks.

Katrin Viires, Jumala tahtmine (Mt 7:1523).

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2012. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English