ISSN 2228-1975
Search

Brüsselis toimus kõrgetasemeline Euroopa usujuhtide kohtumine Euroopa Liidu esindajatega

Foto: Euroopa Kirikute Konverents

Käesoleval nädalal toimus Brüsselis iga-aastane kohtumine Euroopa Liidu institutsioonide ning Euroopa usuliste ühenduste vahel, kus osales ka EELK peapiiskop Urmas Viilma. Järjekorras kolmeteistkümnenda kohtumise kutsus kokku Euroopa Komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans koos Euroopa Parlamendi esimese asepresidendi Mairead McGuinnessiga ning selle teemaks oli “Euroopa tulevik: väärtuspõhine ja tõhus liit”.

Euroopa Kirikute Konverentsi asepresidendi ja Prantsusmaa metropoliidi Emmanueli sõnul “jääb Euroopa dünaamiliseks kontinendiks nii kauaks, kui ta on tulevikku vaatav ja peab kinni “praktilise solidaarsuse” põhimõttest, mis on aluseks poliitilisele arusaamale vabadusest, võrdsusest, vendlusest kõigi tema liikmete jaoks.” Ta lisas, et Euroopa ühise kodu visioon on ka Euroopa Kirikute Konverentsi visiooniks.

Kohtumisel osalejad arutlesid Euroopa tulevikku puudutavatel teemadel, sealhulgas kuidas edendada sidusust Euroopas, millel oleks ühised väärtused; radikaliseerumise nähtuse tähelepanuta jätmine ja kuidas viia ellu kaunilt kõlavad poliitilised avaldused.  Suurbritanniast pärit osavõtjad väljendasid oma muret võimaliku mitte-Euroopa sündimise pärast Brexiti referendumi tulemusel.

Esimene asepresident Timmermans märkis oma sõnavõtus, et “siseturg, ühisraha jt on vahendid teel ühiste väärtuste poole.” Tema sõnul on “ühised väärtused nii meie oleviku kui tuleviku võti” ning ta julgustas seepärast usuühenduste juhte jätkama tööd ühiste väärtuste levitamise, erinevuste austamise ja vastastikuse mõistmise edendamise osas.

Kokkutulnud leppisid kokku, et 2019. aastal toimub Euroopa institutsioonide egiidi all üleeuroopaline noorte kohtumine. Kohtumise järel toimunud pressikonverentsil kutsusid Euroopa kirikute esindajad üles vältima lihtsaid lahendusi keerulistele probleemidele ning pidama Pühakirja ja kristliku traditsiooni eeskujul avatud dialoogi ka nendega, kes on eriarvamusel. Samuti kinnitasid nad, et kristlikud organisatsioonid ei ole mitte huvigrupid, vaid nad toimivad kõigi eurooplaste hüvanguks.

Osalejate nimekiri

 • Imaam Seyran ATEŞ, Ibn Rushd-Goethe mošee rajaja Berliinis
 • Rootsi ja kogu Skandinaavia metropoliit CLEOPAS, Konstantinoopoli Oikumeeniline Patriarhaat
 • Vanem Massimo DE FEO, Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Euroopa piirkonna president
 • Ron EICHHORN, Euroopa Budistide Liidu president
 • Prantsusmaa metropoliit EMMANUEL, Euroopa Kirikute Konverentsi asepresident, Konstantinoopoli Oikumeeniline Patriarhaat
 • Rabi Albert GUIGUI, Brüsseli ülemrabi
 • Piiskop Jean-Claude HOLLERICH, Luksemburgi peapiiskop
 • Imaam Tareq OUBROU, Bordeaux’ peaimaam
 • Irmgard SCHWAETZER, Saksamaa Evangeelse Kiriku kirikukogu president
 • Piiskop Noel TREANOR, Downi ja Connori piiskop
 • Peapiiskop Urmas VIILMA, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop

Kõrgetasemelised kohtumised ja töökoosolekud Euroopa Komisjoni ning kirikute ja usuliste ühenduste, samuti maailmavaateliste ja mittekonfessionaalsete organisatsioonide vahel toimuvad regulaarselt. Alates 2009. aastast on dialoog kirikute, religioonide, maailmavaateliste ja mittekonfessionaalsete ühendustega reglementeeritud ka Lissaboni leppega.

Allikas: www.ceceurope.org

Soovitatud:

English