ISSN 2228-1975

Lihtsate katsumuste kartusest (Õp 18:10 ja Ilm 1:8)

„Issanda nimi on tugev torn, sinna jookseb õige ja leiab varju.“ (Õp 18:10).

„Mina olen A ja O,“ ütleb Issand Jumal, „kes on ja kes oli ja kes tuleb, Kõigeväeline.“ (Ilm 1:8).

Vennastekoguduse loosungid 15.08.2018

 

Helme Maarja kogudus tähistab igal aastal rukkimaarjapäeva vabaõhu jumalateenistusega Helme Maarja kirikuvaremete juures, koduloomuuseumi ehk ajaloolise pastoraadi õuel. Mõnel aastal küll kuulutame, et vihma korral siirdume koguduse praegusesse kirikusse. Tänavu me sellist alternatiivi ei planeeri.

Tänavust maarjapäeva jumalateenistust planeerides otsustasime minna õue iga ilmaga. Särav päikeseline suvi on teinud meid tänavu päris muretuks vabaõhu ürituste korraldamisel. Ja kui tulekski vihma, siis tänaksime Loojat haruldase kosutava anni eest.

Ometi teame, kuivõrd tähelepanelik on inimene igasuguste katsumuste suhtes. Peaaegu mistahes ilmaolud tähendanuks katsumusi, mille tõttu jätta maarjapäeva jumalateenistusele tulemata. Sellesama palavuse tõttu oleme jätnud mitmed plaanid ellu viimata, sh mõnel pühal üritusel käimata. Samas oli vihma kartuses jaanipäeva kalmistupüha osavõtt tagasihoidlikum.

Ettevaatlikkus on iseenesest mõistetav, sest pole vaja oma kaitseinglite tööd üle mõistuse raskeks teha näiteks kuumusega riskides. Kuid teiselt poolt teame ka, kui osav on inimene leidma ettekäändeid, vabandusi ja põhjendusi. Siis pole pühade või ka heade harivate ürituste jaoks ükski ilm ega aeg hea, ei soe ega libe ilm, ei äri- ega puhkepäev, ei päevane ega õhtune aeg.

Maarjapäeval paneme tähele Neitsi Maarja katsumusi, mis tema ajastul olid sootuks tühised. Tänapäeval oleks tal olnud hoopis raskem kiustatuste ja katsumuste keskel hakkama saada. Ehkki täna on tema magamauinumise püha, on alati meie tähelepanu keskmes tema tee Jeesuse emana. Tema emakssaamine algas ingliga kohtumisest, kes teatas ja selgitas, kuidas Maarja hakkab poega Jeesust oma ihus kandma, siis sünnitama ja kasvatama.

Maarja kuulekust ülesande vastuvõtmisel imetletakse, kuid tal oli lihtne kuuletuda. Tänapäeval tuleks võidelda kiusatuste ja küsimustega. Kas haarata hoopis rasestumisvastaste vahendite järele? Abort on ju juba tõsisem teema. Või loovutada laps pärast sünnitamist hoopis lastekodule? Kuidas varjata end kõmumeedia eest või kuidas selgitada lapse tulekut enne abiellumist?

Eks avalikkuse tähelepanu äratas poisslaps ja noormees Jeesus tolle aja võimaluste piires oma iseäraliku käitumisega, mis võis tuua kogu perekonnale nii kuulsust kui ka mõistmatut suhtumist nendesse. Jeesuse kasvatamine ning viimaks kaotus ristisurmas tähendas suuri katsumusi Neitsi Maarjale.

Niisiis polnud Maarjal eriti võimalusi katsumustest loobuda. Ta pidi usaldama ülesannete andjat ning pidi uskuma taolisi julgustussõnu nagu tänanegi loosungisalm: „Issanda nimi on tugev torn: sinna jookseb õige ja leiab varju.“ (Õp 18:10). Maarja pidi uskuma, et Issand pakub varju, kaitset, kindlust, et Tema kannab, hoiab ja saadab.

Võiksime mõelda sellele, mis saanuks siis, kui Maarja loobunuks katsumustest, lükanuks tagasi Issanda ülesande, põigelnuks sellest kõrvale. Ent see paistis olevat üsna võimatu, eriti tema ajastul. Nüüd saame mõelda positiivselt, kuidas Maarja kuulekus, teenimisvalmidus ning tema alandlik usk on toonud suure õnnistuse kogu maailmale ning on toonud õnnistuse ja õndsuse Maarjale endalegi. Tänu tema kuulekusele ja usule on meil nüüd võimalus ja põhjus tulla maarjapäevale.

Tänu tema kuulekusele ja usule on meil nüüd võimalus ja põhjus tulla igale teisele jumalateenistusele. Meil on nii selge ja avatud võimalus ning põhjus tulla palvustele, tulla pühadele talitustele. Meil on võimalus iseennast ja üksteist julgustada veenvate pühade sõnumitega Jumala sõna raamatust. Selle rikkaliku ja mitmekülgse õnnistuse on toonud meile Maarja kuulekus ning usk, tema toetumine taolisele õpetusele: „Issanda nimi on tugev torn: sinna jookseb õige ja leiab varju.“

Meie pole alati suutnud Issanda kutseid või ülesandeid järgida, oleme mõnd katsumust peljanud, oleme usunõtrusele alla vandunud. Paljus võib see olla täiesti mõistetav ning õigustatav, loomulikult andeksantav, kuid meil tuleb siin tunnistada ka oma nõtrust.

Seevastu me saame rääkida ka paljudest kogemustest Issanda teenimisel, kus meie oma kuulekuses ja usinuses oleme leidnud palju rõõmu, saame imetleda õnnistuserohkeid tulemusi ning muidugi saame viimaks loota õndsat igavikku.

Näiteks võimegi rääkida lihtsast ülesandest või kutsest osaleda ühel jumalateenistusel. Meie koguduses kutsume kirjalikult osalema leeriaastapäeval, mispuhul paljud kutsutud ei suuda jaatavalt reageerida. Paar aastat tagasi heitles üks kuldleeri kutsutu küsimusega, kas osaleda tähtsündmusel või jääda koju. Kutsutu oli meie Helme kogudusega ammu kontakti kaotanud.

Arhiivis leidus märge tema kirikutähe liikumise kohta ning pastor uuris uuest kogudusest isiku kontaktandmete kohta. Need olid lihtsad katsumused ja laiskus, mida tuli ületada nii õpetajal kui ka kutsutul. Tasu oli ülimalt õnnelik. Kuldleerilaps kohtas pidupäeval sõpru, keda polnud pool sajandit näinud, kelle kohta oli tal raske ära arvata, kes on elus ja kes lahkunud. Soojad ja toetavad sõprussuhted algasid uue hooga, mis jätkuvad üsna aktiivse läbikäimisena. Kui palju teisi armsaid kontakte ning toetavaid sooje suhteid on loonud kirikuelus osalemine.

Need on väga lihtsad näited väga lihtsatest katsumustest, mida võime just tänapäeval kohata, kuna raskemad katsumused jäävad minevikku või teistesse maailma piirkondadesse. Meie tänavune põhikatsumus on ju olnud palav suvi, mis meid heidutab ka kirikutöös, kuid mis võiks just meenutada jahedapoolsete pühakodade kosutavat ja värskendavat toimet.

Kui me vajame arutelu ja jutlust tõsisemate katsumuste ning ülekohtu teemal, siis sellekski julgustavad meid tänased loosungisalmid. Viimselt on võim Issanda käes. Maailmast me ei leia õigust, õiglust, headust, tõde ega alandlikkust, kuid Issanda juures elab õigus, rõõm ja õnnistus viimselt ning igavesti.

Loosungiteraamatus seisavad Lars Levi Laestadiuse sõnad: „Armuline Issand Jeesus, kes on sõdinud oma verega ja võitnud ära maailma, andku jõudu ja tugevust sõdida ja võidelda meie kalleimas usus ning võita ära kurat ja maailm, et pääseksime viimaks laulma võidulaulu!“

Astugem küllalt tihti maailma ülesandeist, maailma hoolest, kutseist ja katsumusist välja Issanda kutseid järgima, Tema ülesandeid täitma, Tema kosutavaid ande vastu võtma, Tema kiriku ja taevariigi torni järgima ning Tema sõna valgust märkama.

Aamen.

 

Arvo Lasting (1975) on EELK Helme Maarja koguduse õpetaja ja EELK Taagepera Jaani koguduse hooldajaõpetaja.

Soovitatud:

Esiletõstetud lood

Üksindusest

Piiblis ei esine kordagi sõna „üksindus“ või „üksildus“. Sellest hoolimata võib öelda, et küllap sündis üksindus siia maailma juba siis, kui Jumal ajas Aadama ja

Read More »
Jutlused ja mõtisklused

Eksimus ja uus elu (Mt 3: 1-2)

1. RESIGNATSIOON JA LOOTUS „Neil päevil tuli Ristija Johannes ja kuulutas Juuda kõrbes: „Parandage meelt, sest taevariik on lähedal!““ Need sõnad Matteuse evangeeliumi kolmandast peatükist

Read More »
Arvamused

Usundiõpetus ja kirik

Päevast-päeva koolis usundiõpetusega tegeledes olen ikka aeg-ajalt püüdnud sõnastada oma õpetatava aine aluseks olevaid põhimõtteid ning mõelda, missugune on selle õppeaine suhe kirikuga. Näiteks, kas

Read More »
English

English