ISSN 2228-1975
Search

Eesminejale (nr 208/ 4.12.2015)

panoraam17
Pilistvere kirik. Foto: EELK Pilistvere kogudus

On olemas eesminejad, kes vaimustuvad,  pühenduvad, liiguvad tõe suunas, seostavad seda inimese eluga. Ja elavad selle teadmise järgi. Vello Salum on hingesuuruse, julguse, vaimse vabaduse tähis. Pilistveres käidi tema juures, et vaimujõudu ammutada. Ta kiirgas, tarkust ja headust. Eesti maa oli tema identiteet. Maaparandaja ja maailmaparandaja, nagu ta ise enda kohta ütles. Aednik. Ehk viiekümneaastase Uku Masingu sõnadega kirjas oma õpilasele, kolmekümneaastasele  Vello Salumile: „Tee, tõde ja elu. On. Ja õnn seda taibata. Säästke end ka raasukene. Ärge ainult põletage. Katsuge hankida vitamiine ja magage. Teil on aega kyll veel palju teha ja ylearu kihutada taga end nagu hipodroomi hobust ei ole vaja. Milleks? Teil pole vaja joosta võidu aastate ja surmaga.“

Tänane Kirik & Teoloogia number on pühendatud meie seast 30. detsembril igavikku lahkunud vaimulikule Vello Salumile.

Mustvee koguduse õpetaja Eenok Haamer kirjutab järelehüüdes sõbrale: „Ta on elanud oma elu nagu tõeline põllumees. Eestimaa ja eesti rahvas on tema südames olnud. Teda juhtis ökoloogiline mõtlemisviis. Otse põllumehena on ta otsinud lahendusi selle rahva allesjäämiseks, et saaks kihelkondlik elu taas tähtsaks ja taastatud kunagised keskused. /…/  Vello on sellest minevikust, kus palju oli hoopis teistmoodi. Aga need olud on karastanud meid ja õpetanud, et kurtmisest pole kasu, tegutsema peab. Ja selge, et tegutsema peab meie Issanda Jeesuse Kristuse nimel. Enda nimel rahmeldades läheb ka kõige arukamalt välja mõteldu nurja. Korraga mõistan, miks tema vahel kõige äärmuslikumad ettevõtmised on vilja kandnud.“

Avaldame Vello Salumi, Tõnu Tepandi  ja Katri Aaslav-Tepandi vestluse 2014. aasta oktoobris Pilistveres. See oli Salumi tagasivaade oma lapsepõlvele, usuteaduse õpingutele, õpetaja Uku Masingule, oma ajastule ja põlvkonnale. Ikka ja taas läksid teemad tänase Eesti tõsistele küsimustele  ja inimese ees seisvatele ülesannetele. Üks tema mõttekäike: „Inimese elu mõte on: olge täiuslikud, nagu teie taevane Isa on täiuslik. See tähendab, et inimene oleks avatum, oleks loovam. Säästlikum.“

Lisaks avaldame tänases Kirik & Teoloogia numbris assürioloog Vladimir Sazonovi loo, mis on kirjutatud Pariisi rünnakute ajel. Sazonov sõnastab oma arvamuse Euroopa ees seisvatest probleemidest: „Lääne inimestel tasunuks juba ammu võtta eest roosad prillid. /…/ On üpris naiivne arvata, et islamistid ei kasuta pagulaskriisi Euroopas oma huvides ja et pagulastega koos ei imbu Euroopasse ka hulk terroriste, mis, nagu näha, on juba juhtunud. /…/ Muret tekitab ka Euroopa Liidus tekkinud lõhenemine ühiskonnas ja sisemine infosõda. /…/  Kõik see sai võimalikuks Lääne ükskõiksuse, asjatundmatuse ja illusioonide tõttu, sest aastakümneid ei kõigutanud kedagi, mis tegelikkuses toimub paljude inimeste mõttemaailmas nii Euroopas kui ka Aafrikas ja Lähis-Ida.“

Tänases jutluses julgustab Tartu Pauluse koguduse õpetaja, piiskop Joel Luhamets meid mõtlema Jeesus Kristuse tagasitulekule: „Oht on, et Jeesuse tagasitulek jääb meie tähelepanust kõrvale. Selle päeva sisu peale mõtleme vast veelgi vähem. Sellepärast on oluline mõelda sellele, mida  prohvet Hoosea  räägib tollest päevast. See päev on üllatava selguse päev. Arusaamised muutuvad, maailm saab teistsuguseks. „Ja sel päeval teen ma nende heaks lepingu metsloomade, taeva lindude ja maa roomajatega; ammu, mõõga ja sõja murran ma maalt ja nad võivad elada julgesti.“ /…/ Tollel päeval mõistame ka usu tähendust.“

Head lugemist!

 

Tänases numbris:

Katri Aaslav-Tepandi, Tõnu Tepandi, Rääkimine Vello Salumiga Pilistveres.

Eenok Haamer, Vello Salum 3.07.1933 – 30.11.2015.

Vladimir Sazonov, Vägivald Jumala nimel: Allahi sõdalaste džihaad Õhtumaade vastu.

Joel Luhamets, Lunastus läheneb! (Ho 2:20–22).

Lisaks täiendus rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

 

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

• Luterliku Maailmaliidu loodud logoga rubriigist „2017 – reformatsioon 500“ leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud 2010-2015 ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik.

• Vaata ka 2011.–2014. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

 

Soovitatud:

English