ISSN 2228-1975
Search

Ristilöödus tulev Jumal (nr 157/ 12.12.2014)

Mathis_Gothart_Grünewald_022
(Foto: Mathis Gothardt, wikimedia commons)

Populaarteaduslik kultuuriajakiri Kirik & Teoloogia alustas ilmumist kolm aastat tagasi. Tänu juba ligi 250 kaasautorile ja üha laienevale lugejaskonnale on ajakirjast kujunenud järjepideva eestikeelse teoloogilise mõtteväljenduse ja -vahetuse keskne platvorm. Siin saab kogetavaks teoloogilise mõtte kütkestav avarus ja sügavus ning selles kätketud elus orienteeruda aitav vägi. Kirik & Teoloogia püüab haarata kaasa piirnevaid distsipliine, mitmesuguseid lähenemisnurki ja -viise ning olla sillaehitajaks mitmes mõttes. Eraldi olgu meenutatud, et kolmandal eluaastal töötas ajakirja iganädalase ilmumise nimel toimetuskolleegiumi oluliselt laienenud koosseis.

Kolmanda advendi ehk tulemisaja pühapäeva eel ilmuvasse sünnipäevanumbrisse on jumalateenistuse kõne Issanda tee valmistajad kirjutanud EELK Usuteaduse Instituudi Uue Testamendi professor Randar Tasmuth. Kõne aluseks on katkend Johannese evangeeliumist, mis lõpeb sõnadega Tema peab kasvama, aga mina pean kahanema (Jh 3:30). Need sõnad on kirjutatud ka Isenheimi kiriku kuulsale Matthias Grünewaldi 15121516 maalitud altarimaalile. Ristija Johannes osutab Ristilöödule, taustalt võib lugeda Illum oportet crescere, me autem minui. Tasmuth nendib: Tulija ei mahu meie ootustesse ega maailmapilti. Tõsi! See, et Jumal tuleb Ristilöödus, on midagi võõrast, ennekuulmatut ja uut. (Vt W. Härle, Meie eest surnud!? Jeesuse Kristuse ristisurma päästetähendus, K&T nr 68/ 29.3.2013.)

Lavastaja, näitleja ja kristlik mõtleja Jaan Tooming arutleb ühe vastuolulisima varakristliku õpetaja Marcioni üle, kellel on väga tähtis roll kristliku Piibli kujunemises ning kes on läbi ajaloo ikka ja jälle paelunud tähelepanu oma radikaalse keskendumisega Kristuses avalikule – Uue Testamendi või evangeeliumi – Jumalale, nähes seda vastanduvana Vana Testamendi Looja-Jumalale. Vana Testamendi Jumal oli õiglane Jumal, kuid tujukas, kättemaksuhimuline, kade ja julm. Ja tema loodud maailm on kuri. Kuid Uue Testamendi Jumal on armastuse Jumal, Jumal, kelle sarnast enne maailmas pole olnud. Tooming ei rõhuta Vana ja Uue Testamendi sellist vastandamist, küll aga Kristuse kuulutuse radikaalset uudsust ja inimest uuendavat väge: Marcion uskus, et Jeesuse sõnum oli täiesti uus ja Tema kaudu oli ja on võimalik saada täiesti uueks, kui usutakse. Nii peaksime ka meie Jeesuse Kristuse kuulutuse leidma ikka uuena, nii et ka me ise saaksime uueks, uueks looduks Uues Maailmas, mis ei ole siit maailmast.

Möödunud nädalal meie rahvusülikooli aastapäeval rahvusmõtte auhinna laureaadiks nimetatud Toomas Paul (vt uudist koos aastapäeva aktusel ülikooli nimel peetud dr Ain Riistani kõnega siit) jagab Kirik & Teoloogia lugejatega ettekannet novembri lõpul toimunud konverentsilt Heategija – riik või inimene?, mille korraldas SA Hille Tänavsuu Vähiravifond „Kingitud elu“. Paulil oli palutud kõnelda  teemal Nähtav heategevus ja heategevus näitamiseks.

Toomaspaulilik arutlus ei paku lihtsaid vastuseid, vaid avardab horisonti, aitab näha seoseid ja teravdada taju. Tänase ajakirja lugude kontekstis võib seda lugeda ka näitlikustavana inimese olukorda ning seda, kes ja milline siis võiks ikkagi olla see uus inimene ja maailm. Paul lõpetab: Me peame sorteerima tegusid pahategudeks (ja kurjategudeks) ja heategudeks. Kuid oleks vaja olla hea, olla seda nõnda nagu need, keda Kuningas viimsel kohtupäeval saadab oma paremale käele, ja kes on hämmastunud, sest nad ise ei teadnud, mida nad on teinud: „Isand, millal me nägime sind näljasena ja toitsime sind, või janusena ja jootsime sind? Millal me nägime sind kodutuna ja võtsime sinu vastu, või alasti ja riietasime sind? Millal me nägime sind haigena või vangis ja tulime su juurde?“ (Mt 25:37–39). Sest – „ka kui ma kõik oma vara ära jagaksin ja kui ma oma ihu annaksin põletada, aga mul ei oleks hoolimist (kr agape), ei saavutaks ma midagi“ (1Kr 13:3).

Häid lugemiselamusi ja pikka iga meie ühisele ajakirjale!

 

Tänases numbris:

Toomas Paul, Nähtav heategevus ja heategevus näitamiseks.

Jaan Tooming, Marcionist mõtiskledes.

Randar Tasmuth, Issanda tee valmistajad (Jh 3:25–30).

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2013. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English