Ajakirja annab välja MTÜ Kirik & Teoloogia kolleegium (kaheliikmelise juhatuse eesotsas Kadri Lääs, teine liige Thomas-Andreas Põder).

 

Kirik & Teoloogia toimetuse kontakt: toimetus@kjt.ee

 

Toimetuse liikmed:

Ergo Naab (1971), PhD, Kirik & Teoloogia tegevtoimetaja, Tartu Ülikooli usuteaduskonna Uue Testamendi teadur, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) liige; andmed Eesti Teadusagentuuri leheküljel. Kontakt: ergo.naab@gmail.com

 

Katri Aaslav-Tepandi2Katri Aaslav-Tepandi (1965), PhD, MA theol, on Eesti Vabariigi sotsiaalministeeriumi vanemkaplan, Põhja-Eesti Regionaalhaigla hingehoidja ja EELK vikaarõpetaja. Kontakt: 144@hot.ee

Kreet Aun (1969) on Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna vilistlane ja EELK Usuteaduse Instituudi kristliku kultuuriloo magistrant, superviisor, koolitaja ja bibliodraama juhendaja, Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku liige. Kontakt: kreet.aun@outlook.com

 

Anne Burghardt (1975), mag. theol., EELK Lääne-Harju praostkonna vikaarõpetaja, on EELK Usuteaduse Instituudi arendusjuht ja EELK konsistooriumi rahvusvaheliste ja oikumeeniliste suhete nõunik; vt andmeid ka Eesti Teadusagentuuri leheküljelt. Kontakt: anne.burghardt@eelk.ee

Karin KallasKarin Kallas-Põder (1992) on Helsingi Ülikooli usuteaduskonna doktorant; vt andmeid ka Eesti Teadusagentuuri leheküljelt. Kontakt: karin.kallas@kjt.ee

 

Kerstin Kask (1973) on EELK Kose koguduse õpetaja ning EELK Usuteaduse Instituudi täiendusõppe osakonna juhataja ja usuteaduskonna dekanaadi juhataja. Kontakt: kerstin.kask@gmail.com

 

Jaan Lahe (1971), dr. theol., on EELK Usuteaduse Instituudi piibliteaduste professor, Tallinna Ülikooli kultuuri- ja religiooniuuringute dotsent, Tartu Ülikooli religiooniuuringute kaasprofessor ning EELK Mustamäe Maarja Magdaleena koguduse abiõpetaja; vt andmeid ka Eesti Teadusagentuuri leheküljelt. Kontakt: usundiuurija@gmail.com

Kadri Lääs (1975), teoloog, töötab Euroopa Komisjonis Brüsselis ja on EELK liige. Kontakt: kadri.laas1@gmail.com

 

orenti1Orenti Kampus (1973), mag. theol., on õigeusu vaimulik.

 

Urmas.varvilineUrmas Nõmmik (1975), dr. habil., on Tartu Ülikooli usuteaduskonna juhataja ning Vana Testamendi ja semitistika professor, EELK liige; vt andmeid ka Eesti Teadusagentuuri leheküljelt. Kontakt: urmasn@hotmail.com

 

Johann-Christian Põder (1977), dr. theol. ja EELK õpetaja reservis, on Rostocki ülikooli usuteaduskonna eetika nooremprofessor. Kontakt: johann_christian@hotmail.com

Thomas-Andreas Põder (1976), dr. theol., EELK Tartu praostkonna vikaarõpetaja, on EELK Usuteaduse Instituudi süstemaatilise teoloogia professor ja õppetooli juhataja ning Tartu Ülikooli religioonifilosoofia lektor; vt andmeid ka Eesti Teadusagentuuri leheküljelt. Kontakt: thomas-andreas.poder@eelk.ee

 

Kristiina Vaiksalu2Kristiina Vaiksalu (1986), mag. theol. ja EELK liige. Kontakt: kristiina2808@gmail.com

 

Lisaks eelnevalt tutvustatud toimetuse liikmetele kuulub MTÜ Kirik & Teoloogia kolleegiumisse:

 

Tauno Toompuu (1979) on EELK Rakvere Kolmainu koguduse õpetaja ja Viru praostkonna praost. Kontakt: tauno.toompuu@eelk.ee

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English