ISSN 2228-1975
Search

Kandku meid usk ja tarkus (nr 272/ 24.2.2017)

Lapse silmad 4

Inimene vajab pinda, millele toetuda – nagu füüsiliselt, nii ka vaimselt. Ta vajab orientiiri, mis aitaks tal leida õiget teed arvamuste ja seisukohtade paljususes, mis teda ümbritsevad. Ta vajab teejuhti, kes näitaks talle suunda ja öösel rännates vajab ta lampi, mis heidaks valgust ta teerajale.

Öeldakse, et iga inimene usub millessegi või kellessegi. See on tõsi, kuid aastatuhandete vältel on inimkond ja kirik ikka jälle kogenud, et selline ebamäärane usk ei kanna. Me vajame suuremat konkreetsust ja selgust ka oma usus. Just seda püüab pakkuda meile usutunnistus, millele on pühendatud tänases numbris värskes eestikeelses tõlkes ilmuv Martin Lutheri võtmetekst. Usutunnistus aitab ristiinimesel tema usku korrastada ja mõtestada ning on sel kombel otsekui kompass ränduri seljakotis. Usk ise on aga see vaimne pind, mis inimest kannab; millele ta saab toetuda ka siis, kui kõik nähtav tema ümber vappub ja kõigub.

Aga inimene vajab ka tarkust – oskust teha vahet olulisel ja ebaolulisel, igavesel ja ajalikul ning oskust õppida nende teadmistest ja kogemustest, kes on elanud enne meid. Sellist tarkust pakuvad meile vaimsed õpetajad, kellest üks, filoloog, religiooniloolane ja teoloog Marju Lepajõe vastab tänases numbris lugejate küsimustele. Ta annab lootust, et inimene, kes otsib vastuseid oma eksistentsi olulistele küsimustele, leiab need, kui ta otsib tõsiselt ja pühendunult, arvestades oma otsingutes ka nende inimeste leidudega, kes on samadele küsimustele vastuseid otsinud juba aastatuhandeid enne meid.

Oma vabariigi aastapäeva jutluses aluseks on õpetaja Annika Laats valinud lauliku sõnad: „Ma teen su targaks ja õpetan sulle teed, mida sul tuleb käia.“ Olgu usk ja tarkus teenäitajateks mitte ainult igale üksikule inimesele, vaid kogu meie rahvale ja riigile, mis tähistab oma 99. sünnipäeva. Olgu need kaks vaimseks aluspinnaks, mis meid kannavad ja millele võime toetuda ka siis, kui meie ümber on ebakindlus ja rahutus.

 

Tänases numbris:

Martin Luther, Usutunnistus (1528).

Lugejaintervjuu Marju Lepajõega.

Annika Laats, Mis värvi on Jumala Silmad? (Ps 32:8).

 

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

„Reformatsioon 500“ logoga rubriigist leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik.

Vaata ka 2011.–2016. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama!

Soovitatud:

English