ISSN 2228-1975
Search

Luterliku Maailmaliidu ja Kirikute Maailmanõukogu sõnum: soopõhine vägivald on kogu inimkonna probleem

Foto: Peter Kenny/LML/KMN

Luterlik Maailmaliit (LML) ning Kirikute Maailmanõukogu (KMN) koos Rootsi Kiriku, Finn Church Aid’i ja Mission 21-ga korraldasid 4.–7. juulil usupõhistele organisatsioonidele Genfi Oikumeenilises Keskuses iga-aastase huvikaitse koolituse.

Koolituse peamine rõhuasetus oli naiste õiguste eest seismine ning võitlus soopõhise vägivalla vastu. Seda ei peeta ainult naiste probleemiks, see on oluline kogu inimkonna jaoks. On vajalik, et rohkem mehi oleks selle teemaga seotud.

Koolitusel kõneldi usupõhiste organisatsioonide rahvusvahelisest tegevusest naiste õiguste kaitsel ning ÜRO meetoditest inimõiguste kaitseks. Samuti julgustati nii naisi kui mehi välja astuma naiste inimõiguste kaitseks ning jagati teadmisi, kuidas rohkem mehi ja poisse saavad osaleda soopõhise vägivalla vastu võitlemisel.

Koolitusel tõid iga regiooni esindajad ühiselt välja oma piirkondade probleemid ja ohud seoses naiste inimõigustega: igasugust laadi fundamentalism, seksuaalne väärkohtlemine ning inimkaubandus naiste ja tüdrukutega, vaesus, karistamatuse ning vaikimise kultuur. Siiski rõhutasid osalejad, et on olemas võimalus ja jõud nendest väljakutsetest jagu saada. Kirikud ja usupõhised organisatsioonid on suutnud end kohalikes kogukondades hästi sisse seada ning samuti kasvab teadlikkus ning koostöö teiste huvipoolte ja ÜRO-ga.

Koolituse lõpul sõnas LML-i peasekretär õp dr Martin Junge: „Soopõhine vägivald on ülemaailmne nähtus ja ma ei taha, et meile jääks mulje, nagu see oleks midagi, mis mõjutab ainult osasid inimesi. Kirikutel nii põhjas, lõunas, läänes kui ka idas on vastutus sellega tegeleda.“

KMN-i peasekretär õp dr Olav Fykse Tveit ütles: „Mul on väga hea meel näha siin ruumis mehi, aga ma olen pettunud, et siin ei ole rohkem mehi, kes ühineksid selle vestlusega, sest sellel teemal, millega te tegelete, peaks olema kõrgeim prioriteet nii meeste kui ka naiste jaoks … kui [tahame], et kõigile inimestele siin maal saaks osaks väärikus, õiglus ja usaldus.“

Sellel aastal tuli koolitusele 50 delegaati Aafrikast, Aasiast ja Lõuna-Ameerikast.

Allikas: KMN, LML

Soovitatud:

English