ISSN 2228-1975
Search

Usupõhiste perspektiivide tunnustamine ümberasustatud isikute kaitsmisel

Usutöötajate ainulaadse rolli ja panuse mõistmine

Luterlik Maailmaliit (LML) on ühendanud käed teiste usupõhiste humanitaar-, arengu- ja propagandaorganisatsioonidega, et püüelda usupõhiste organisatsioonide ainulaadse rolli parema tunnustamise suunas ümberasustatud isikute vastuvõtmisel ja kaitsmisel. Religioossed ja usupõhised rühmitused jagavad põhimõtteid, mis väärtustavad inimelu ja heaolu. Need ühised põhimõtted loovad võimaluse religioonidevaheliseks koostööks usupõhiste organisatsioonide vahel, kes on esindatud kõigil ühiskonna tasanditel.

„LML-i jaoks on ümberasustatud isikute kaitse ühelt poolt sügavalt juurdunud meie usus ja luterlikus identiteedis ning teisalt tugineb see inimõigustel. See kujundab meie lähenemisviisi. Kui miljonid inimesed on kliimamuutuste, vägivaldsete konfliktide, sõja ja muude suurte väljakutsete tõttu ümber asunud, on võõra vastuvõtmine ja kaitsmine olulisem kui kunagi varem,“ kommenteeris Isaiah Toroitich, LML-i ülemaailmse huvikaitse juht.

2021. aastal LML-i, ÜRO partnerite ja usupõhiste organisatsioonide korraldatud ülemaailmsel kaitsefoorumil peetud kõnes ütles ÜRO riigisiseselt ümberasustatud isikute eriraportöör pr Cecilia Jimenez-Damary, et võõraste tervitamise kontseptsioon „kõlab kokku veendumusega, et kogu inimkond on üks, sõltumata religioonist, etnilisest päritolust, nahavärvist, rassist või muudest diskrimineerivatest põhjustest”, lisades et „just selles rahvusvahelises mittediskrimineerimise põhinormis leiame ühisosa usupõhiste organisatsioonide rollis humanitaarkeskkonnas.”

LML koos partneritega on märkinud, et mitmekülgse psühhosotsiaalse toe pakkumine, sealhulgas praktiline, emotsionaalne ja vaimne toetus kriisidest ja ümberasumisest mõjutatud inimestele, aitab edendada nende vaimset tervist, heaolu ja integreerumist uutesse oludesse. See võib luua ka ühtekuuluvustunde ja solidaarsuse vastuvõtvate kogukondadega.

„Kuna riigisiseselt ümberasustatud isikud, pagulased ja varjupaigataotlejad vajavad nii materiaalset kui ka vaimset ja psühhosotsiaalset tuge, pooldavad ja rakendavad LML ja tema partnerid mõlemat hõlmavaid metoodikaid. Samuti kinnitame, et ümberasustatud isikute individuaalsed ja kogukonna sisesed usuressursid võimaldavad neil ületada nende ümberasumisega kaasnevad väljakutsed,“ rääkis õp dr Sivin Kit, programmi „Avalik teoloogia ja religioonidevahelised suhted” juht.

„Kuigi on vaja jätkata elupäästvate sekkumiste rakendamist humanitaarabi kaudu, on vaja terviklikku ja holistilist lähenemisviisi, et taastada mõjutatud elanikkonna väärikus,” märkis isa arhimandriit Emanuel Youkhana, kes on LML-i Iraagi partneri, kristliku abiprogrammi „Nohadra” tegevdirektor ja asutaja. „Siseriiklikult ümberasustatud isikud ei kaota ainult oma vara, elatist ja sotsiaalseid tegevusi; konfliktid ja kriisid mõjutavad otseselt nende inimlikkust nii individuaalselt kui ka kollektiivselt.”

Kogukonna usaldusväärne sekkumine, mis vastab vaimsetele ja materiaalsetele vajadustele

Mõned humanitaarvaldkonna osad võivad olla mures, et usupõhiste tegutsejatega töötamine võib mõjutada nende staatust neutraalse ja erapooletu rahvusvahelise osalejana. Vastuseks sellele rõhutas Somaalia Islamiabi juht Aliow Mohamed, et eriti Somaalias töötab enamik rahvusvahelisi mittetulundusorganisatsioone maakülades koos kohalike personaliga. See võimaldab kontekstispetsiifilisi lähenemisviise, mida kohalikud kogukonnad austavad ja usaldavad. Usupõhised töötajad sageli seda usaldust ka pakuvad, kuna nad on juba kohapeal olemas.

Heebrea Immigrantide Abiühingu (HIA) programmide vanemasepresident Raphael Marcus märkis, et usupõhised organisatsioonid on näidanud oma ainulaadset lähenemist riigisiseselt ümberasustatud isikute abistamisel rasketest olukordadest ülesaamisel, vastupidavuse suurendamisel ja väärikuse säilitamisel. „Usk võib olla vahend inimesteni jõudmiseks. See võib tagada vastutuse ja õige lähenemisviisi vajaduste hindamiseks. Pandeemia ajal on usupõhised organisatsioonid jäänud ja olemas olnud COVID-19 tõttu kannatanute jaoks. Ta lisas, et usupõhistel organisatsioonidel on huvikaitses suur jõud ja nad on sama mitmekülgsed kui mitte-usuorganisatsioonid.

Luterlik Maailmaliit (LML),  Ülemaailmne Islamiabi (ÜIA) ja Heebrea Immigrantide Abiühing (HIA) on pühendunud eesmärgile korraldada rohujuuretasandi usujuhtide konverents, mille siht on pagulaste tervitamine kogu maailmas. Kolm organisatsiooni korraldavad Genfis ülemaailmsel pagulaspäeval, 20.–21. juunil 2022, konverentsi „Tervitades võõrast, kujundades tulevikku“.

Suurema dialoogi edendamise ja sidemete loomise kaudu rohujuuretasandi ja globaalsete töötajate vahel on konverentsi eesmärk parandada arusaamist tööst, mida kohalikud usutegelased üle maailma globaalse pagulaskokkuleppe rakendamisel teevad. Samuti uuritakse, kuidas võimaldada kohalikele tegutsejatele sellise töö tegemiseks rohkem toetavat keskkonda ning jagada õppimiskogemusi ja parimaid tavasid.

Allikas: Luterlik Maailmaliit

Soovitatud:

English