ISSN 2228-1975
Search

Usuteaduskonda Tallinnas juhib dekaanina jätkuvalt professor Randar Tasmuth

EELK Usuteaduse Instituudi usuteaduskonna nõukogu valis 15. märtsil 2018 toimunud koosolekul usuteaduskonna dekaaniks taas Uue Testamendi professor dr Randar Tasmuthi. Valimised toimusid dekaani korralise ametiperioodi lõppemise tõttu. Kõnealust päevakorrapunkti juhtis rektor dr Ove Sander.

Usuteaduskonna tegevuse ja juhtimise järjepidevus on olnud Randar Tasmuthi eriline südameasi. Valimiste järel tõdes Tasmuth, et on teaduskonna juhtimisega seotud ülesandeid täitnud ühel või teisel moel alates 1992. aasta augustist – seega enam kui veerand sajandit. Hool teaduskonna kui terviku eest on selle aja vältel tähendanud nii mõnegi isikliku plaani tahaplaanile jäämist ja jätmist.

Usuteaduskonna õppejõudude ja üliõpilaste esinduse üksmeelne toetus prof Tasmuthi jätkamisele peegeldab tänulikkust tema panusele Tallinna usuteaduskonna ja teoloogilise kõrghariduse aate edendamisel.

Soovitatud:

English