ISSN 2228-1975
Search

Tartu ja Tallinna usuteaduskondades kaitsti lõputöid. Tänavused lõpetajad

Tänaseks on nii EELK Usuteaduse Instituudi (UI) kui Tartu Ülikooli (TÜ) usuteaduskonna rakenduskõrgharidusõppe, bakalaureuseõppe ning magistriõppe lõputööd kaitstud. TÜ usuteaduskonnas toimus lõputööde kaitsmine 30.–31. juunil ning UI-s 6. juunil.

TÜ-s kaitsti kokku 17 lõputööd, neist 4 oli bakalaureuseastmel ning 13 magistriastmel. Magistritöödest olid 7 kirjutatud religiooniuuringute õppekava raames. 6 tööd oli kirjutatud usuteaduse õppekava raames – neist 5 teoloogia ja 1 religioonipedagoogika erialal.

UI-s esitati kaitsmisele 8 lõputööd ja kaitsmise läbis 7 tööd. Neist rakenduskõrgharidusastmel 6 üliõpilast ja magistriastmel usuteaduse erialal 1 üliõpilane. Lisaks lõpetas kristliku kultuuriloo magistriõppe 2 üliõpilast, kes sooritasid lõpueksami ning tegid magistriprojekti.

Järgnevalt on vastavalt õppeastmele ning erialale liigendatud nimekiri esitatud töödest: autor, teema, juhendaja.

 

Tartu Ülikooli usuteaduskond

Usuteaduse magistritööd usuteaduse erialal

Orenti Kampus, Uku Masingu Pühast Vaimust. “Jutlus tekstile Jh. 11,11-17 ja mõtteid selle teksti üle” näitel (Urmas Nõmmik, Thomas-Andreas Põder)

Leevi Lillemäe, Jeesus ja variserid sünoptilistes evangeeliumites (Ain Riistan)

Kaire Puumets-Sõber, Eesti evangeelne luterlik kirik 1970. aastatel (Riho Altnurme)

Margus Suvi, Diakooniatöö tutvustus EELK koguduste kodulehekülgedel ja sotsiaalmeedias (Kaido Soom)

Diana Tomingas, Komplemendi ja adjunkti klausi algusesse paigutamise eesmärgid piibliheebrea proosas ja nende kajastamine eesti piiblitõlgetes (Urmas Nõmmik)

 

Usuteaduse magistriöö religioonipedagoogika erialal

Elise Nemliher, Spirituaalsuse arengu toetamine koolis – Eesti ja Inglismaa õppekavade sisuanalüüs ja võrdlus (Olga Schihalejev)

 

Religiooniuuringute magistritööd

Toomas Erikson, Tartu Aleksander Nevski kiriku ja koguduse ajalugu 1940ndatest aastatest kuni koguduse sulgemiseni ja taasavamiseni (Riho Altnurme, Toomas Schvak)

Nazari Goudin, Seksuaalsus judaismis ja juudi religioosse seadusandluse dünaamilisus intiimsuhete reguleerimise (Anu Põldsam)

Helen Haas, Kristlusesse konverteerumise motiivid ja tagajärjed Türgis Buca baptistikoguduse näitel (Elo Süld)

Margit Lail, Skisofreeniahaigete hingehoid hoolekandes (Kaido Soom)

Paula Mauer, Transtsendentaalne stiil filmikunstis ja Avo Paistiku lühianimatsioonid (Ain Riistan)

Tanel Meiel, Eesti Kaitseväe veteranide religioossete veendumuste muutus peale sõjateatris viibimist (Roland Karo)

Elise Nemliher, Associations between schizotypal personality and mystical experiences (Roland Karo)

 

Usuteaduse bakalaureusetööd           

Tiit Arge, Kasaaride konversioon judaismi ja hüpotees aškenazi juutide kasaari päritolust (Anu Põldsam)

Martin Kala, Muutused Eesti talurahva kirikuelus Rootsi võimu perioodil 1561–1710 (Riho Altnurme)

Kelli Põldsalu, Eestlaste uskumused ja hoiakud – religioossed või ilmalikud? (Atko Remmel)

Anett Schneider, Jumala diskursus Tartu Kristlikus Risttee koguduses (Lea Altnurme)

 

EELK Usuteaduse Instituudi usuteaduskond

Usuteaduse magistritöö usuteaduse erialal

Timo Švedko, Individuaalne integreerumine kogudusse: religioonisotsioloogiline uurimus (Ingmar Kurg)

 

Kristliku kultuuriloo magistriõpe

Anne Mõtsnik

Merle Mänd

 

Usuteaduse rakenduskõrgharidusõpe luterliku teoloogia erialal

Valdek Hang, Ametinõuded pastoraalkirjade pareneesides ja nende mõju (Randar Tasmuth)

Kristo Hüdsi, EELK Usuteaduse Instituudi arengut mõjutavad dokumendid ja nende omavaheliste seoste analüüs (Liina Kilemit)

Volli Nugis, Usk üle usu. Usu mõiste Søren Kierkegaardi ja Paul Tillichi tekstides (Thomas-Andreas Põder)

 

Usuteaduse rakenduskõrgharidusõpe hingehoiu erialal

Signe Kalberg, Hingehoiuteenuse vajalikkus Eestis omavalitsuste hinnangul (Liidia Meel, Liina Kilemit)

Tõnu Vilu, Euroopa nõiaprotsesside raamatud (Tiiu Reimo)

 

Usuteaduse rakenduskõrgharidusõpe õigeusu teoloogia erialal

Leena Tölpt, Meeleparandusest Johannes Kuldsuu jutluste põhjal (Liidia Meel)

 

Soovitatud:

English