ISSN 2228-1975
Search

Kelle poolel meie oleme? (nr 334/ 4.5.2018)

Foto: Karin Kallas

Oma elus oleme tihti olukorras, kus peame valima poole – peame valima, keda toetada ja kelle vastu olla. Printsipiaalselt võivad need valikud olla lihtsad, pole ju raske otsustada olla headuse, õiguse ja tõe poolel. Tegelikkuse keerukus ning ambivalentsus aga hägustab tihti piirid õiguse, heade, tõe ning vale vahel. Me ei pea mitte ainult otsustama, kelle poolel olla, vaid milline pool üleüldse on õige. Selle otsusega kaasneb alati risk eksida. Ehkki eksimine on inimlik, võib see olla ka kellegi, kasvõi enda jaoks fataalne. Kust leida tuge?

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Babtistide Koguduste Liidu Kõrgema Usuteadusliku Seminari rektor Einike Pilli kirjutab oma jutluses sellest, kuidas Jeesus märkab kõigi toimetamiste ja sagimiste keskel üht lesknaist. Pilli võrdleb lesknaise ning variseride südant. Üks neist küsib, mida on tal anda, teine aga küsib, mida on tal saada. Kuidas mõtleme meie suhtes Jumalaga? Kas tahame ainult lisa või oleme valmis midagi väärtuslikku ka Jumalale või ligimesele pühendama?

EELK Audru Püha Risti koguduse õpetaja Tiina Janno mõtiskleb kristliku elu üle tänapäeva Eestis ning võrdleb seda ajaga, mil maad räsis sõda. Ta küsib, milliste vahenditega peaksime me oma n-ö vastaspoole vastu võitlema. Kas vägivallaga? Või on kristlaste muid vahendeid, millega pöörduda n-ö vastase pool? Näiteks „Püha Vaimu relvi, mis on meile antud kristliku armastuse ja halastuse näol“.

Artiklite rubriigis avaldame Tartu Ülikooli usuteaduskonna lektori Elo Sülla ning EELK Harju-Madise Püha Mattiase koguduse õpetaja Joel Siimu koostatud eksegeetilise ja liturgilise abimaterjali kirjakohale Rm 8:31–39. See on mõeldud taevaminemispüha jaoks. Rm 8:31 küsib: „Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu?“ Ehk leiab sellest retoorilisest küsimusest ka vastuse sellele, kust leiame meie tuge oma otsuste tegemistel, poolte valimisel. Kui Jumal on ühes meiega, annab see meile võimaluse ja vabaduse oma inimlikkuses eksida, inimene on vaba viimse otsustaja kohustusest. Ent veelgi enam, Jumal, kes on meie poolel, on kinkinud meile armastuse ja halastuse, mille abil ka kõikvõimalike poolitamiste ja pooldumistega hakkama saada.

Head lugemist!

 

Tänases Kirik & Teoloogia numbris:

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 12: taevaminemispüha (Rm 8:31–39).

Tiina Janno, Seotud tuvist ja vaimujõust.

Einike Pilli, Lesknaisest kahes vaates: saada või anda? (Mk 12:38–44).

Võimalus jälgida Euroopa Kristlikku Interneti Konverentsi 7.-10. mail interneti vahendusel.

 

Vaata ka, kuidas viidata Kirikus & Teoloogias avaldatud kirjutistele.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

„Reformatsioon 500“ logoga rubriigist leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik.

Vaata ka 2011.–2017. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama!

Soovitatud:

English