ISSN 2228-1975
Search

Mõtisklused elamise üle (nr 385 / 26.4.2019)

Foto: Getter Kallas

Kui kristlased üle maailma tähistasid ülestõusmispühi – lootust ja võimalust uuele elule –, siis mõlkus mõne teise meeles surm ja südames hävituskirg. Nii tapsid nad Sri Lankal sadu rõõmu ja lootusega täidetud inimesi, inimesi, kes otsisid ja leidsid oma elu Jumalas.

Kes olid need tapjad, vihast pimedad inimesed? Kas ka nemad mõtlesid, et teenivad selliselt Jumalat? Teada me ei saa, kas nende inimeste hinge oli täitnud mingi meile arusaamatu arusaam Jumalast või hoopis mõne riigi, rahva või ideoloogia ülistamine. Ideelise maailma taga on aga midagi veelgi sügavamat. Kauge ajalugu, lähiajalugu, eelmised kuud ja päevad on näidanud, et selliseid ebainimlikke tegusid panevad toime inimesed, kelle maailmavaateline, usuline või ideoloogiline taust on väga erinev. Need tegutsejad on inimesed. Midagi väga valet on inimeses.

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku preester Aabraham Tölpt kirjutab artiklis häbist, sellega kaasnevast süüst, ning vajadusest pihi järele. Ta kirjeldab erinevaid põhjuseid, miks inimesed häbenevad, ning erilaadilisi süütundeid. Tölpt nimetab häbi juureks uhkust – inimene ei suuda tunnistada, et ta ei ole iseenesest piisav, et ta vajab enda kõrvale teist inimest ja Jumalat. Tölpti sõnul vajab inimene pihti ehk meeleparanduse salasust, sest selle kaudu võib inimene parandada oma suhte Jumalaga. Autor aga nendib, et inimesi käib pihil vähe, sest nad häbenevad ja tunnevad süüd. Häbi ja süü nõiaring ei lase leida lepitust Jumalaga.

Jumala surma ja ülestõusmise üle mõtiskleb Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liige Orenti Kampus. Kampus kirjutab, et ülestõusmisse on ainult üks tee, ja see tee viib läbi suure reede. Elu ja surma, suremise ja ülestõusmise mõistatus on niivõrd mõistetamatu, et ei jääd muud üle kui uskuda – mõistus seda ei mõista.

Mõistus aga arutleb. Arutleb igapäevaste küsimuste ja eksistentsiaalsete küsimuste üle. Juba kümme aastat on Eestis viidud läbi usundiõpetuse olümpiaadi. Gümnaasiumi- ja põhikooliõpilased saavad proovile panna oma arusaamis- ja analüüsivõime, näiteks kirjutades essee teemal „Miks Zeusile enam templeid ei ehitata?“. Eesti Kiriku ajakirjanik Liina Raudvassar annab ülevaate usundiõpetuse olümpiaadi algusesaamisest ja selle ettevõtmise praegusest seisust.

Head lugemist!

Tänases numbris:

Aabraham Tölpt, Häbi ja piht ning lepituse leidmine Jumalaga.

Liina Raudvassar, Usundiõpetuse olümpiaad toimus kümnendat korda.

Orenti Kampus, Laulge Issandale uus laul.

Kirikute Maailmanõukogu öko-õigluse juhtnöörid kirikutele ja kogudustele.


Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Vaata ka, kuidas viidata Kirikus & Teoloogias avaldatud kirjutistele.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

Reformatsioon 500“ logoga rubriigist leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik aastatel 2010-2017.

Vaata ka uuendatud 2011.–2018. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English